Τραπεζικές κάρτες – Τί πρέπει να γνωρίζετε

Με την εισαγωγή των capital controls και την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου για συναλλαγές, οι τραπεζικές κάρτες έχουν πια μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Όλο και περισσότεροι ξεκινάμε να αντιλαμβανόμαστε την ευκολία χρήσης τους, αλλά κατά πόσο γνωρίζουμε τις διαφορές τους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους;

Για να αποφασίσετε ποια κάρτα θα χρησιμοποιήσετε για ποιο είδος συναλλαγής, πρέπει να σταθμίσετε το είδος της συναλλαγής, τις χρεώσεις και τα προνόμια που σας προσφέρουν. Καταλαβαίνοντας τα παραπάνω μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερες αποφάσεις για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τί είναι και πώς λειτουργούν;

Τα τρία κύρια είδη καρτών στην Ελλάδα είναι η Χρεωστική, η Πιστωτική και η Προπληρωμένη κάρτα. Όλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές και αναλήψεις. Η κυρία διαφορά τους είναι από που προέρχονται τα χρήματα για κάθε συναλλαγή.

Χρεωστική κάρτα

Η χρεωστική κάρτα είναι συνδεδεμένη με τον τρέχοντα τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποιείται συνήθως για αναλήψεις μετρητών αλλά και για αγορές. Όταν ξοδεύετε χρήματα αυτά χρεώνονται άμεσα από το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, οπότε θα πρέπει να έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή συμφωνημένο όριο υπερανάληψης για την κάλυψη της συναλλαγής.

Πιστωτική κάρτα

Η πιστωτική κάρτα σας δίνει τη δυνατότητα να δανειστείτε χρήματα επιτόπου για τις συναλλαγές σας μέχρι ένα προκαθορισμένο όριο. Το κόστος της συναλλαγής προστίθεται στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας ο οποίος εκδίδεται κάθε μήνα. Στη συνέχεια, έχετε την επιλογή να πληρώσετε όλο το μηνιαίο υπόλοιπο χωρίς τόκο ή έστω ένα ελάχιστο ποσό και την αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού αργότερα με την επιβολή κάποιου τόκου. Τα επιτόκια ποικίλλουν, τυπικά μεταξύ 15% και 19%.

Προπληρωμένη κάρτα

Η προπληρωμένη κάρτα λειτουργεί ακριβώς όπως η χρεωστική κάρτα με την μόνη διαφορά ότι πρέπει να φορτιστεί με χρήματα μέχρι ένα προκαθορισμένο όριο πριν χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε συναλλαγή. Χρησιμοποιείται συνήθως για διαδικτυακές συναλλαγές και μπορεί να είναι κ άυλη με την μορφή ενός 16-ψήφιου αριθμού. Συνήθως η φόρτιση της κάρτας επιβαρύνεται με προμήθεια. Μπορείτε να την εκφόρτισετε μεταφέροντας το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας σας σε καταθετικό λογαριασμό που τηρείτε στην εκδότρια τράπεζα. 

Δείτε εδώ αν σας συμφέρει η χρήση της προπληρωμένης κάρτας.

Πώς να τις χρησιμοποιήσετε;

Όλες οι σύγχρονες τραπεζικές κάρτες έχουν τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά:

  • 16ψήφιο αριθμό κάρτας
  • Όνομα κατόχου
  • Ημερομηνία λήξης
  • 3ψήφιο κωδικός επαλήθευσης (CVC2)
  • Υπογραφή στο πίσω μέρος της κάρτας
  • Τετραψήφιο Προσωπικό Μυστικό Αριθμό (ΡΙΝ)
  • Ενσωματωμένο chip και την τεχνολογία Chip & PIN
  • Τεχνολογία contactless για ανέπαφες συναλλαγές σε κάρτες 

Φυσικές συναλλαγές

Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας που διαθέτει την τεχνολογία chip & pin στα φυσικά σημεία πώλησης (POS), η ταυτοποίηση των στοιχείων για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας, γίνεται μέσω πληκτρολόγησης του PIN στο τερματικό.

Στις περιπτώσεις που η κάρτα σας δεν διαθέτει την τεχνολογία chip & pin χρειάζεται η υπογραφή στο απόκομμα της συναλλαγής του τερματικού η οποία ταυτοποιείται με την υπογραφή σας στο πίσω μέρος της κάρτας.

Οι πιο σύγχρονες κάρτες διαθέτουν την τεχνολογία contactless που επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών ανέπαφα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τα ειδικά τερματικά με το σήμα contactless. Απλά κρατήστε την κάρτα κοντά στο τερματικό. Για αγορές έως 25 Ευρώ, η συναλλαγή ολοκληρώνεται αυτόματα. Οι αγορές άνω των 25 Ευρώ θα ζητηθεί η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ. Όταν ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο “beep”, η συναλλαγή σας έχει ολοκληρωθεί.

Διαδικτυακές συναλλαγές

Για τις διαδικτυακές συναλλαγές τα μόνα στοιχεία που είναι απαραίτητα σας είναι ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο 3ψήφιος κωδικός επαλήθευσης (CVC2). Απλά εισάγετε τα στοιχεία στο κατάλληλο πεδίο στην ιστοσελίδα πληρωμής και ολοκληρώνεται η συναλλαγή σας.

Πώς συγκρίνονται μεταξύ τους;

ΧρεωστικήΠιστωτικήΠροπληρωμένη
Ευκολία χρήσης+ Όλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές αντί μετρητών (για συναλλαγές άνω των 500€ είναι υποχρεωτική η χρήση κάρτας ή τραπεζικής μεταφοράς). Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε επιβάρυνση στους καταναλωτές για πληρωμή με κάρτες + Οι τεχνολογίες Chip & PIN και contactless/ανέπαφες συναλλαγές τις κάνουν ακόμα πιο εύχρηστες
Βασικές χρεώσεις+ Συνήθως καμία χρέωση για έκδοση και χρήση της κάρτας - Σε περίπτωση υπερανάληψης χρεώνεστε επιτόκιο επί του δανεισθέντος ποσού (συνήθως κυμαινόμενο)- Πολλές κάρτες έχουν ετήσια συνδρομή ξεκινώντας από €20. Παρολαυτά υπάρχουν κάρτες που προσφέρουν δωρεάν το πρώτο έτος ή δεν χρεώνουν συνδρομή- Με κάθε φόρτιση της κάρτας χρεώνεστε προμήθεια επί του ποσού φόρτισης (συνήθως 1-2%) ή με σταθερό ποσό (συνήθως €2-€5) ανάλογα το ποσό φόρτισης. Κάποιες δεν χρεώνουν για φόρτιση, όπως η Revolut
Ανάληψη Μετρητών+ Οι χρεωστικές κάρτες είναι ιδανικές για ανάληψη μετρητών μέχρι το ημερήσιο όριο που επιτρέπει η κάρτα - Για ανάληψη μετρητών από δίκτυα ΑΤΜ άλλων τραπεζών χρεώνεστε ένα συγκεκριμένο ποσό- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την πιστωτική για ανάληψη μετρητών! Χρεώνεστε ποσοστό επί του ποσού της συναλλαγής ξεχωριστά από το επιτόκιο που θα χρειαστεί να πληρώσετε στο μηνιαίο λογαριασμό σας. Το επιτόκιο για αναλήψεις είναι συνήθως μεγαλύτερο του επιτοκίου για αγορές και δεν υπάρχει περίοδος χάριτος.- Μερικές κάρτες επιτρέπουν αναλήψεις όπως οι χρεωστικές, άλλες χρεώνουν επιπλέον ανάλογα το ποσό ανάληψης και άλλες δεν επιτρέπουν αναλήψεις
Περίοδος χάριτος και επιτόκιο- Καμία περίοδος χάριτος αφού τα χρήματα χρεώνονται/δεσμεύονται άμεσα με την συναλλαγή+ Εάν εξοφλείτε την πιστωτική σας κάρτα στο ακέραιο κάθε μήνα, μπορείτε να απολαύσετε μια άτοκη περίοδο που συνήθως διαρκεί περίπου 45 ημέρες - Ωστόσο, αν δεν το κάνετε, θα πρέπει να πληρώσετε τόκο επί του υπολοίπου (ετήσιο επιτόκιο τυπικά μεταξύ 15% και 19%)- Καμία περίοδος χάριτος αφού τα χρήματα χρεώνονται άμεσα με την συναλλαγή
Επιβράβευση και άλλες παροχές+ Πολλές τράπεζες προσφέρουν πόντους με τις συναλλαγές, που μπορούν να εξαργυρωθούν σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Άλλες προσφέρουν επιστροφή χρημάτων.+ Προγράμματα επιβράβευσης όπως οι χρεωστικές + Κάποιες πιστωτικές προσφέρουν επιπρόσθετα προνόμια όπως ταξιδιωτική ασφάλιση και βοήθεια + Επιπλέον με την πιστωτική σας μπορείτε να ενταχθείτε σε ειδικά προγράμματα άτοκων δόσεων που προσφέρονται κατά καιρούς από επιχειρήσεις και δημόσιο- Περιορισμένος αριθμός προπληρωμένων καρτών έχουν προγράμματα επιβράβευσης (εξαργύρωση πόντων)
Προστασία/ ασφάλεια καταναλωτή+ Chip & PIN τεχνολογία και επιπρόσθετη ασφάλεια στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου+ Chip & PIN τεχνολογία και επιπρόσθετη ασφάλεια στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου + Πολλές πιστωτικές προσφέρουν προστασία αγορών και επιπρόσθετη εγγύηση. Για παράδειγμα είδη αγορασμένα στην Ελλάδα με την πιστωτική ασφαλίζονται για κλοπή, ζημιά κτλ. μέχρι και 6 μήνες από την αγορά+ Chip & PIN τεχνολογία και επιπρόσθετη ασφάλεια στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου + Σε περίπτωση απώλειας/υποκλοπής στοιχείων μόνο τα φορτωμένα χρήματα στην κάρτα μπορούν να ξοδευτούν
Χρήση στο εξωτερικό- Χρεώσεις ανάλογα του ποσού της ανάληψης σε ξένο νόμισμα (συνήθως πάγιες)- Χρεώσεις % επί του ποσού της συναλλαγής σε ξένο νόμισμα (συνήθως 1% - 2%)
Όριο συναλλαγών+ Δεν μπορείτε να ξοδέψετε περισσότερο από ότι έχετε στο λογαριασμό ή το συμφωνημένο όριο υπερανάληψης- Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου, επιπλέον χρέωση υπολογίζεται επί του ποσού της υπέρβασης+ Δεν μπορείτε να ξοδέψετε πάνω από το ήδη φορτισμένο ποσό στην κάρτα

Διαβάστε επίσης: Χρεώσεις τραπεζών και πως να τις αποφύγετε!

Προσφατα αρθρα

ATH.ENA κάρτα και εισιτήριο – Τί σας συμφέρει;

Ο ΟΑΣΑ αποφάσισε να  αντικαταστήσει τα χάρτινα εισιτήρια για το μετρό και τα λεωφορεία της Αθήνας με τα νέα ηλεκτρονικά εισιτήρια...

Αυτοκίνητο – τα οφέλη του συχνού service

Είτε το αυτοκίνητο σου είναι καινούργιο ή έχει χάσει την αρχική του νιότη, η τακτική και προληπτική συντήρηση είναι πολύ σημαντική. Το...
1,020ΥποστηρικτέςΚάντε Like
9,539ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
35ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Υπολογιστής εξόδων αυτοκινήτου

Συμπλήρωσε τα στοιχεία παρακάτω για να βρεις το πραγματικό κόστος κτήσης αυτοκινήτου. LinkwiseCreative.show("12990-8", "CD22027", "_blank");

Μετοχές και χρηματιστήριο – οδηγός για αρχάριους!

Η επένδυση σε μετοχές μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να αυξήσεις την περιουσία σου. Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε έναν...

14 συμβουλές για φθηνές αγορές στο supermarket!

Τα supermarket είναι εξαιρετικά στο να μας κάνουν να ξοδεύουμε τα χρήματά μας, αλλά υπάρχει τρόπος να εξοικονομήσετε αρκετά ευρώ. Έχουμε...

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

Μένουμε σπίτι! Η καραντίνα και τα οικονομικά σου!

Η κρίση του κορονοϊού δεν είναι μόνο υγειονομική αλλά ενδέχεται να έχει μεγάλες επιπτώσεις και στα οικονομικά σου. Πώς μπορείς να...

Μάθε τα πάντα για τη ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή τιμή συστήματος)!

Η αναζήτηση για φθηνότερο ρεύμα μπορεί να σε έφερε στο σημείο να θέλεις να μάθεις για τη ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή Τιμή...

Δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο για την παροχή ρεύματος;

Αν ανήκετε σε μια από τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, ο πιο αποδοτικός τρόπος να μειώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και...

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ATH.ENA κάρτα και εισιτήριο – Τί σας συμφέρει;

Ο ΟΑΣΑ αποφάσισε να  αντικαταστήσει τα χάρτινα εισιτήρια για το μετρό και τα λεωφορεία της Αθήνας με τα νέα ηλεκτρονικά εισιτήρια...

14 συμβουλές για φθηνές αγορές στο supermarket!

Τα supermarket είναι εξαιρετικά στο να μας κάνουν να ξοδεύουμε τα χρήματά μας, αλλά υπάρχει τρόπος να εξοικονομήσετε αρκετά ευρώ. Έχουμε...

Μένουμε σπίτι! Η καραντίνα και τα οικονομικά σου!

Η κρίση του κορονοϊού δεν είναι μόνο υγειονομική αλλά ενδέχεται να έχει μεγάλες επιπτώσεις και στα οικονομικά σου. Πώς μπορείς να...

Monese κάρτα (2020)

Η Monese είναι μία εναλλακτική τραπεζική εφαρμογή και κάρτα για το κινητό σου. Μπορείς να βγάλεις λογαριασμό σε Euro ή GBP...

Κάνε ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο!

Όσο ποτέ άλλοτε και λόγω του κορονοϊού COVID-19, θα χρειαστεί να κάνουμε τις αγορές μας διαδικτυακά. Οι διαδικτυακές αγορές για προϊόντα...

Όλες οι χρεώσεις των τραπεζών και πώς να τις αποφύγετε!

Περισσότερο συχνά από ότι στο παρελθόν, οι τράπεζες αλλάζουν ή εισάγουν νέες χρεώσεις για συναλλαγές και χρήση άλλων υπηρεσιών. Μόλις τον...

Ζευγάρια – 4 τρόποι να αποφύγετε τις οικονομικές διαφωνίες

Μία από τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν ένα ζευγάρι σε διαμάχη είναι τα οικονομικά και η διαχείριση τους. 

N26 κάρτα στην Ελλάδα (2020) – συμφέρει;

Η N26 κάρτα, αν κάνετε συναλλαγές με το εξωτερικό ή ασχολείστε με το χώρο της τεχνολογίας στο χρηματοοικονομικό τομέα (FinTech) θα...
error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!
Μοιράσου με ένα φίλο/η!