2020 – Ρύθμιση οφειλών σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ!

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν εφαρμόσει προγράμματα διακανονισμών με μηνιαίες δόσεις. Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των νοικοκυριών η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ έχουν μόνιμα προγράμματα διακανονισμού χρεών.

Ρύθμιση οφειλών ΔΕΗ

Το πρόγραμμα

Η ΔΕΗ απλοποίησε τον τρόπο που μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας. Ανάλογα με το ποσό οφειλής θα γίνεται και ο αντίστοιχος υπολογισμός της προκαταβολής και των δόσεων ως εξής:

ΟφειλήΠοσοστό ΠροκαταβολήςΑριθμός Δόσεων
έως 500€10%5
Από 500€ έως 1.000€10%8
Από 1.000€ έως 2.000€15%12
Από 2.000€ έως 3.000€20%18
Άνω των 3.000€20%18
Άνω των 3.000€ – εναλλακτική30%24

Υπολογίστε τις δόσεις και προκαταβολή παρακάτω:

[[[["field2","less_than","500"],["field2","equal_to","500"]],[["set_value",null,"5",null,"field7"],["set_value",null,"0.1",null,"field6"]],"or"],[[["field2","greater_than","500"],["field2","less_than","1000"]],[["set_value",null,"8",null,"field7"],["set_value",null,"0.1",null,"field6"]],"and"],[[["field2","equal_to","1000"]],[["set_value",null,"8",null,"field7"],["set_value",null,"0.1",null,"field6"]],"and"],[[["field2","equal_to","2000"]],[["set_value",null,"12",null,"field7"],["set_value",null,"0.15",null,"field6"]],"and"],[[["field2","greater_than","1000"],["field2","less_than","2000"]],[["set_value",null,"12",null,"field7"],["set_value",null,"0.15",null,"field6"]],"and"],[[["field2","equal_to","3000"]],[["set_value",null,"18",null,"field7"],["set_value",null,"0.2",null,"field6"]],"and"],[[["field2","greater_than","2000"],["field2","less_than","3000"]],[["set_value",null,"18",null,"field7"],["set_value",null,"0.2",null,"field6"]],"and"],[[["field2","greater_than","3000"]],[["show_fields","field14"],["set_value",null,"0.2",null,"field14"]],"and"],[[["field2","greater_than","3000"],["field14","equal_to","0.2"]],[["set_value",null,"0.2",null,"field6"],["set_value",null,"18",null,"field7"]],"and"],[[["field2","greater_than","3000"],["field14","equal_to","0.3"]],[["set_value",null,"0.3",null,"field6"],["set_value",null,"24",null,"field7"]],"and"]]
1 Step 1
Υπολογισμός προκαταβολής και δόσεων
Εναλλακτική

Ποσό προκαταβολής: [field2 * field6] €

Αριθμός μηνιαίων δόσεων: [field7]

Ποσό μηνιαίας δόσης: [(field2* (1-field6))/field7] €

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Τί να προσέξετε

 • Εκτός των δόσεων πρέπει να εξοφλείτε εμπρόθεσμα και τους τρέχοντες λογαριασμούς που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού για να μη χάσετε τη ρύθμιση
 • Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, θα μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, όπως και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποιημένη και γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και τηλεφωνικά στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 11770.

Δείτε επίσης πώς μπορείτε να μειώσετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού κατά 45%!

Ρύθμιση οφειλών ΕΥΔΑΠ

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ισχύει για οφειλές άνω των 60€ και προσφέρει την δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής μέχρι και σε 18 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Υπάρχουν όμως και οι παρακάτω περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης που αξίζει να ζητήσετε όταν κάνετε την αίτηση:

 • Απαλλάσσεστε από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής
 • Απαλλάσσεστε από το 50% του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων σε περίπτωση ρύθμισης μέχρι και 6 έντοκων μηνιαίων δόσεων

Τί να προσέξετε

 • Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20€
 • Το αιτούμενο πλήθος δόσεων για σύναψη διακανονισμού μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 18. Για περισσότερες δόσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο.
 • Εάν είστε κάτοχος του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου της ΕΥΔΑΠ, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις
 • Με την καθυστέρηση πληρωμής δύο δόσεων, εκδίδεται αυτόματα τεχνική ενέργεια διακοπής της υδροδότησης
 • Εάν καταστούν ληξιπρόθεσμες 3 δόσεις ή 2 δόσεις σε περίπτωση ενοικιαζόμενου ακινήτου, ο διακανονισμός ακυρώνεται
 • Η άμεση καταβολή της πρώτης δόσης είναι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του διακανονισμού. Η ημερομηνία λήξης των υπολοίπων δόσεων είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία δημιουργίας του διακανονισμού

Πώς να κάνετε την αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ , είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ. Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονική αίτηση στη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ εδώ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

 • Αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π)
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση τρίτου)
 • Αν είστε ιδιοκτήτης, πρόσφατο Ε9 ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Αν είστε ένοικος, θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη και μισθωτήριο συμβόλαιο

Ρύθμιση οφειλών ΕΥΑΘ

Το πρόγραμμα

H ΕΥΑΘ παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Πιο συγκεκριμένα παρέχει δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 100 ευρώ με τους παρακάτω όρους αποπληρωμής:

 • απαλλαγή από το σύνολο των τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • απαλλαγή για ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 80% του συνόλου των τόκων, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί μέχρι και 12 μηνιαίες δόσεις, 60% μέχρι και 24 μηνιαίες δόσεις, 50% μέχρι και 36 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση διακανονισμού μετά την διακοπή παροχής χρειάζεται η προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού πριν εγκριθεί η ρύθμιση
 • με χρήση πιστωτικής κάρτας, δυνατότητα μέχρι και 48 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ και ανεξαρτήτως δόσεων – η απαλλαγή των τόκων ανέρχεται στο 80%

Τί να προσέξετε

 • Τo ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50€
 • Ο καταναλωτής οφείλει να πληρώνει τους τρέχοντες λογαριασμούς εμπρόθεσμα
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά το διακανονισμό – λογαριασμού, η ΕΥΑΘ μπορεί να προβεί σε διακοπή παροχής
 • Για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες παρέχεται δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ, με ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ και απαλλαγή από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόκων και προστίμων εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί μέχρι και 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις

Πώς να κάνετε την αίτηση

Οι διακανονισμοί γίνονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ από τον ίδιο τον υπόχρεο (με ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) ή εξουσιοδοτημένο άτομο από τον υπόχρεο, ενώ η αποπληρωμή των δόσεων μπορεί να γίνει, εκτός από τον γκισέ, και ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΘ εδώ.

Σας προτρέπουμε να εκμεταλλευτείτε τις παραπάνω προσφορές, αφού σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να μειώσετε το οφειλόμενο ποσό και να κάνετε σημαντικά βήματα για τη μείωση των εξόδων σας. Για να μειώσετε ακόμα περισσότερο τους λογαριασμούς σας διαβάστε το άρθρο μας για αλλαγή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εδώ.

Προσφατα αρθρα

Black Friday 2020 και Cyber Monday 2020 στην Ελλάδα: Οδηγός και προσφορές

Τί είναι η Black Friday; Η Black Friday (Μαύρη Παρασκευή) είναι ένα καταναλωτικό φαινόμενο που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά μία...

Κάνε ασφαλείς αγορές online!

Όσο ποτέ άλλοτε και λόγω του κορονοϊού COVID-19, θα χρειαστεί να κάνουμε τις αγορές μας μέσω internet. Οι διαδικτυακές αγορές για προϊόντα supermarket, εισιτήρια,...

Σύγκρινε ασφάλειες

Κουπόνια - προσφορές

Βρες φθηνό ρεύμα

1,224ΥποστηρικτέςΚάντε Like
9,384ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
104ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Αλλάξτε πάροχο για φθηνό ρεύμα! (11/2020)

Σκέφτεστε να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσετε το λογαριασμό σας; Μπορεί οι ονομαστικές χρεώσεις των εναλλακτικών παρόχων να είναι χαμηλότερες των τιμολογίων...

Φυσικό αέριο – τα βασικά και πόσο συμφέρει

Αυξανόμενος αριθμός νοικοκυριών υιοθετεί το φυσικό αέριο βλέποντας αισθητή μείωση στους λογαριασμούς. Όλο και περισσότεροι πάροχοι φυσικού αερίου μπαίνουν στο παιχνίδι και προσφέρουν πακέτα...

Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020 – ο απόλυτος οδηγός

Και για το 2020 το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, που διαδέχεται το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”, παρέχει επιχορηγήσεις ως και 85% κόστους εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση...

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

Όλες οι χρεώσεις των τραπεζών και πώς να τις αποφύγετε!

Περισσότερο συχνά από ότι στο παρελθόν, οι τράπεζες αλλάζουν ή εισάγουν νέες χρεώσεις για συναλλαγές και χρήση άλλων υπηρεσιών. Μόλις τον Ιούνιο του 2019...

Ανατοκισμός: Μετέτρεψε 1€ σε 10€!

Ο ανατοκισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές έννοιες που πρέπει να κατανοήσεις για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών σου. Μπορεί να σε βοηθήσει...

Πώς να επιλέξεις ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η ασφάλεια είναι ένα από τα κύρια κόστη για τους κατόχους αυτοκινήτου. Πολλοί αγοράζουν ασφάλεια αυτοκινήτου χωρίς να γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών...

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αλλάξτε πάροχο για φθηνό ρεύμα! (11/2020)

Σκέφτεστε να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσετε το λογαριασμό σας; Μπορεί οι ονομαστικές χρεώσεις των εναλλακτικών παρόχων να είναι χαμηλότερες των τιμολογίων...

Φυσικό αέριο – τα βασικά και πόσο συμφέρει

Αυξανόμενος αριθμός νοικοκυριών υιοθετεί το φυσικό αέριο βλέποντας αισθητή μείωση στους λογαριασμούς. Όλο και περισσότεροι πάροχοι φυσικού αερίου μπαίνουν στο παιχνίδι και προσφέρουν πακέτα...

Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020 – ο απόλυτος οδηγός

Και για το 2020 το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, που διαδέχεται το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”, παρέχει επιχορηγήσεις ως και 85% κόστους εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση...

Μάθε τα πάντα για τη ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή τιμή συστήματος)!

Η αναζήτηση για φθηνότερο ρεύμα μπορεί να σε έφερε στο σημείο να θέλεις να μάθεις για τη ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή Τιμή Συστήματος) και πώς...

Δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο για την παροχή ρεύματος;

Αν ανήκετε σε μια από τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, ο πιο αποδοτικός τρόπος να μειώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και να εξασφαλίσετε τη...

Πάρε τον έλεγχο των οικονομικών σου – Πώς να κάνεις τον προϋπολογισμό;

Η κατάρτιση του προσωπικού ή οικογενειακού προϋπολογισμού είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να κρατήσεις τα οικονομικά σου σε τάξη. Φαντάζει σαν μία βαρετή δραστηριότητα και...

Φοιτητική ζωή και οικονομία: πώς να κάνεις την αρχή

Σύντομα χιλιάδες πρωτοετείς φοιτητές θα ξεκινήσουν και επίσημα τη φοιτητική ζωή. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και το ίδιο ισχύει για τη...

120 δόσεις – Πλήρης οδηγός για τη ρύθμιση στην εφορία

Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων δίνει την ευκαιρία σε πολλούς να διευθετήσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την εφορία, αποφεύγοντας προσαυξήσεις, τόκους και κατασχέσεις....
error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!
Μοιράσου με ένα φίλο/η!