Ρύθμιση οφειλών σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ!

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν εφαρμόσει προγράμματα διακανονισμών με μηνιαίες δόσεις. Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των νοικοκυριών η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ έχουν μόνιμα προγράμματα διακανονισμού χρεών.

Ρύθμιση οφειλών ΔΕΗ

Το πρόγραμμα

Η ΔΕΗ απλοποίησε τον τρόπο που μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας. Ανάλογα με το ποσό οφειλής θα γίνεται και ο αντίστοιχος υπολογισμός της προκαταβολής και των δόσεων ως εξής:

ΟφειλήΠοσοστό ΠροκαταβολήςΑριθμός Δόσεων
έως 500€10%5
Από 500€ έως 1.000€10%8
Από 1.000€ έως 2.000€15%12
Από 2.000€ έως 3.000€20%18
Άνω των 3.000€20%18
Άνω των 3.000€ – εναλλακτική30%24

Υπολογίστε τις δόσεις και προκαταβολή παρακάτω:

1 Step 1
Υπολογισμός προκαταβολής και δόσεων
Εναλλακτική

Ποσό προκαταβολής: [field2 * field6] €

Αριθμός μηνιαίων δόσεων: [field7]

Ποσό μηνιαίας δόσης: [(field2* (1-field6))/field7] €

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Τί να προσέξετε

 • Εκτός των δόσεων πρέπει να εξοφλείτε εμπρόθεσμα και τους τρέχοντες λογαριασμούς που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού για να μη χάσετε τη ρύθμιση
 • Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, θα μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, όπως και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποιημένη και γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και τηλεφωνικά στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 11770.

Δείτε επίσης πώς μπορείτε να μειώσετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού κατά 45%!

Ρύθμιση οφειλών ΕΥΔΑΠ

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ισχύει για οφειλές άνω των 60€ και προσφέρει την δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής μέχρι και σε 18 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Υπάρχουν όμως και οι παρακάτω περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης που αξίζει να ζητήσετε όταν κάνετε την αίτηση:

 • Απαλλάσσεστε από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής
 • Απαλλάσσεστε από το 50% του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων σε περίπτωση ρύθμισης μέχρι και 6 έντοκων μηνιαίων δόσεων

Τί να προσέξετε

 • Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20€
 • Το αιτούμενο πλήθος δόσεων για σύναψη διακανονισμού μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 18. Για περισσότερες δόσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο.
 • Εάν είστε κάτοχος του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου της ΕΥΔΑΠ, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις
 • Με την καθυστέρηση πληρωμής δύο δόσεων, εκδίδεται αυτόματα τεχνική ενέργεια διακοπής της υδροδότησης
 • Εάν καταστούν ληξιπρόθεσμες 3 δόσεις ή 2 δόσεις σε περίπτωση ενοικιαζόμενου ακινήτου, ο διακανονισμός ακυρώνεται
 • Η άμεση καταβολή της πρώτης δόσης είναι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του διακανονισμού. Η ημερομηνία λήξης των υπολοίπων δόσεων είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία δημιουργίας του διακανονισμού

Πώς να κάνετε την αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ , είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ. Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονική αίτηση στη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ εδώ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

 • Αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π)
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση τρίτου)
 • Αν είστε ιδιοκτήτης, πρόσφατο Ε9 ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Αν είστε ένοικος, θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη και μισθωτήριο συμβόλαιο

Ρύθμιση οφειλών ΕΥΑΘ

Το πρόγραμμα

H ΕΥΑΘ παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Πιο συγκεκριμένα παρέχει δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 100 ευρώ με τους παρακάτω όρους αποπληρωμής:

 • απαλλαγή από το σύνολο των τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • απαλλαγή για ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 80% του συνόλου των τόκων, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί μέχρι και 12 μηνιαίες δόσεις, 60% μέχρι και 24 μηνιαίες δόσεις, 50% μέχρι και 36 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση διακανονισμού μετά την διακοπή παροχής χρειάζεται η προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού πριν εγκριθεί η ρύθμιση
 • με χρήση πιστωτικής κάρτας, δυνατότητα μέχρι και 48 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ και ανεξαρτήτως δόσεων – η απαλλαγή των τόκων ανέρχεται στο 80%

Τί να προσέξετε

 • Τo ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50€
 • Ο καταναλωτής οφείλει να πληρώνει τους τρέχοντες λογαριασμούς εμπρόθεσμα
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά το διακανονισμό – λογαριασμού, η ΕΥΑΘ μπορεί να προβεί σε διακοπή παροχής
 • Για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες παρέχεται δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ, με ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ και απαλλαγή από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόκων και προστίμων εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί μέχρι και 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις

Πώς να κάνετε την αίτηση

Οι διακανονισμοί γίνονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ από τον ίδιο τον υπόχρεο (με ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) ή εξουσιοδοτημένο άτομο από τον υπόχρεο, ενώ η αποπληρωμή των δόσεων μπορεί να γίνει, εκτός από τον γκισέ, και ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΘ εδώ.

Σας προτρέπουμε να εκμεταλλευτείτε τις παραπάνω προσφορές, αφού σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να μειώσετε το οφειλόμενο ποσό και να κάνετε σημαντικά βήματα για τη μείωση των εξόδων σας. Για να μειώσετε ακόμα περισσότερο τους λογαριασμούς σας διαβάστε το άρθρο μας για αλλαγή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εδώ.

Προσφατα αρθρα

Σύγκρινε ασφάλειες

Κουπόνια - προσφορές

Βρες φθηνό ρεύμα

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!