Λογαριασμός ρεύματος: τι πληρώνω και πώς θα τον μειώσω;

Γνωρίζουμε ότι έχετε καλύτερα πράγματα να κάνετε από το να κοιτάτε το λογαριασμό του ρεύματος. Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζετε τι πληρώνετε και πως υπολογίζονται οι χρεώσεις που φαίνονται στο λογαριασμό σας. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε πως να μειώσετε τις ενεργειακές σας δαπάνες και ενδεχομένως να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες αλλάζοντας πάροχο.

Παρακάτω θα εξετάσουμε τους βασικούς όρους και τύπους χρεώσεων που καλείστε να πληρώσετε στο λογαριασμό ρεύματος, δίνοντας τρόπους που μπορείτε να τον μειώσετε.

Τι πληρώνω για το ρεύμα μου;

Οι χρεώσεις στο λογαριασμό ρεύματος αποτελούνται από τρεις βασικές κατηγορίες και μία συμπληρωματική κατηγορία:

  • Χρέωση προμήθειας ρεύματος (ή ανταγωνιστικές χρεώσεις) είναι η ενέργεια που έχετε χρησιμοποιήσει, η οποία μετράται σε κιλοβατώρες (kWh). Εδώ περιλαμβάνεται και το πάγιο
  • Ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι οι χρεώσεις που αφορούν το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ρεύματος, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων. Οι χρεώσεις αυτές είναι κοινές για όλους τους παρόχους
  • Χρεώσεις Δήμου και ΕΡΤ, όπως λέει ο τίτλος αυτά είναι τα τέλη που καλείστε να πληρώσετε στην ΕΡΤ και στο δήμο που ανήκει το ακίνητο
  • Λοιπές επιβαρύνσεις/πιστώσεις είναι τυχόν άλλες συμπληρωματικές χρεώσεις/πιστώσεις στο λογαριασμό σας οι οποίες δεν εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πράγματα όπως τόκους υπερημερίας, προηγούμενες οφειλές κτλ. Προς το παρόν, θα επικεντρωθούμε στους πιο κοινούς όρους που θα δείτε στο λογαριασμό σας.

Όλες αυτές οι χρεώσεις συνοψίζονται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού ώστε με μια ματιά να μπορείτε να δείτε το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε.

Χρέωση προμήθειας ρεύματος και πως υπολογίζεται

Όπως εύκολα καταλαβαίνετε, αυτή η χρέωση είναι ανάλογη της κατανάλωσης ρεύματος που κάνετε και τυχόν παγίου που συνοδεύει το πρόγραμμά ρεύματος που έχετε επιλέξει.

Η κατανάλωση ενέργειας βασίζεται στις μετρήσεις που βλέπετε στο ρολόι σας. Μετράται σε kWh (κιλοβατώρες) ως «μονάδα» ενέργειας. 

Μέχρι πρόσφατα οι πάροχοι χρησιμοποιούσαν τις μετρήσεις και εκτιμήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για να βγάλουν το λογαριασμό ρεύματος. Τώρα πια, οι περισσότεροι δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποστέλλουν μόνοι τους την ένδειξη του μετρητή και να εκδίδονται μηνιαίοι λογαριασμοί.

Έναντι/Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί
Η συχνότητα καταμέτρησης καθορίζει πότε θα λαμβάνετε Εκκαθαριστικούς ή και Έναντι λογαριασμούς. Ο Έναντι λογαριασμός είναι «κατ’ εκτίμηση λογαριασμός» που υπολογίζεται με βάση ιστορικές καταναλώσεις. Ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση όπως καταμετρήθηκε από τον μετρητή σας. Ο Εκκαθαριστικός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου που καταμετρήθηκε, μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο Έναντι λογαριασμό. Για παράδειγμα, στη ΔΕΗ οι πελάτες που είναι ενταγμένοι σε 4μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης λαμβάνουν 6 διμηνιαίους λογαριασμούς το χρόνο, 3 Έναντι και 3 Εκκαθαριστικούς. Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι σε μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης λαμβάνουν 12 μηνιαίους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς το χρόνο.

Το ποσό που χρεώνεστε για ενέργεια κάθε μήνα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενεργειακή σας χρήση σε kWh (κιλοβατώρες) με την τιμή μονάδας του προγράμματος. Η τιμή μονάδας που χρεώνεστε εξαρτάται από τη σύμβαση και τιμολόγιο που έχετε υπογράψει με κάθε πάροχο.

Σε πολλές περιπτώσεις θα έχετε και έκπτωση συνέπειας η οποία υπολογίζεται μηνιαία σε κάθε λογαριασμό ή μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, ανάλογα με τον πάροχο.

Σε περίπτωση που έχετε πρόγραμμα με ρήτρα αναπροσαρμογής λόγω Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) τότε θα δείτε και τη χρέωση αναπροσαρμογής που ενδέχεται να σας χρεώσει ο πάροχός σας. 

Οριακή τιμή συστήματος
Στις συμβάσεις με τους εναλλακτικούς παρόχους μπορεί να διαβάσετε για την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Η ΟΤΣ αναφέρεται στην τιμή χονδρικής στην οποία οι πάροχοι αγοράζουν το ρεύμα. Αν η ΟΤΣ ξεπεράσει το πάνω όριο μιας ουδέτερης ζώνης τιμών που καθορίζεται στη σύμβαση, ο πάροχος επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ αν είναι μικρότερη από το κάτω όριο, ο πάροχος πιστώνει τον καταναλωτή. Αναλυτικό άρθρο εδώ.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για την ΟΤΣ και πώς να επιλέξετε πρόγραμμα δείτε εδώ.

Το πάγιο εξαρτάται κυρίως από τον πάροχο και το πρόγραμμα που θα επιλέξετε. Σε μερικές περιπτώσεις εξαρτάται και από το αν έχετε μονοφασικό/τριφασικό ή και νυχτερινό/ημερήσιο μετρητή όπως στη ΔΕΗ. Οι περισσότεροι έχουν απλοποιήσει τις χρεώσεις παγίου και σας χρεώνουν το ίδιο πάγιο για οποιοδήποτε είδος μετρητή έχετε.

Τέλος, σε αυτή την ενότητα του λογαριασμού θα δείτε την αντίστοιχη έκπτωση αν είστε ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

Κατ’ εξαίρεση στα βασικά προγράμματα της ΔΕΗ, στις χρεώσεις προμήθειας προστίθεται η χρέωση CO2 (€/kWh). Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής CO2 για τη ενεργοποιείται όταν οι εκπομπές CO2 για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του μηνός ξεπεράσουν μια συγκεκριμένη τιμή.

Αν θέλετε να μειώσετε τη χρέωση προμηθειας ρευματος εξετάστε την αγορά, για να βρείτε το σωστό πρόγραμμα για την κατανάλωσή σας ή τον προϋπολογισμό σας δείτε τον οδηγό μας.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις και πως υπολογίζονται;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις εγκρίνονται με Υπουργική Απόφαση και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ενέργειας που έχετε επιλέξει.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται στους έναντι και του εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πληρώνει περισσότερα αλλά αντιθέτως πληρώνει σε μηνιαία βάση ένα μέρος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Αυτό έχει ένα επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή αφού με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και ο οικογενειακός του προϋπολογισμός. Με την έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού όπου και οριστικοποιείται η κατανάλωση της παροχής, βγαίνει αντίστοιχα και το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Σε γενικές γραμμές ο βασικός τρόπος να μειώσετε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι να μειώσετε τις κιλοβατώρες που καταναλώνετε. Για όσους έχουν την ευχέρεια να αλλάξουν σπίτι (π.χ. ενοικιαστές) η επιλογή μικρότερου σπιτιού, εκτός από την κατανάλωση, είναι πολύ πιθανόν να μειώσει και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις λόγω του τύπου ρολογιού και τετραγωνικών.

Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών.

Εξαρτάται από το ρολόι (μονοφασικο/τριφασικό) της παροχής σας, την περίοδο κατανάλωσης που αναφέρεται ο λογαριασμός και την κατανάλωση ρεύματος.

Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης από το ΔΕΔΔΗΕ.

Ο υπολογισμός είναι παρόμοιος με τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς. Εξαρτάται από το ρολόι (μονοφασικο/τριφασικό) της παροχής σας, την περίοδο κατανάλωσης που αναφέρεται ο λογαριασμός και την κατανάλωση ρεύματος.

Λοιπές Επιβαρύνσεις Συστήματος Μεταφοράς

Αποτελούν χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξαρτώνται από την κατανάλωση ενέργειας που έχετε για την περίοδο του λογαριασμού.

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας περιλαμβάνουν εισφορά για ηλεκτροδότηση σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, για πολύτεκνους συμπολίτες μας, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φιλανθρωπικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά και για το Κοινωνικό Τιμολόγιο.

Η χρέωσή τους στους οικιακούς πελάτες είναι κλιμακωτή με βάση τις κιλοβατώρες που έχετε καταναλώσει. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 3 κλίμακες κατανάλωσης:

  1. 0 – 1600 kWh/ 4μηνο στην οποία η χρέωση είναι 6,9 €/MWh
  2. 1600 – 2000 kWh/ 4μηνο στην οποία η χρέωση είναι 50 €/MWh
  3. >2001 kWh/ 4μηνο στην οποία η χρέωση 85 €/MWh

Όπως βλέπετε παραπάνω από 1600 kWh/ 4μηνο και πάνω οι χρεώσεις είναι πολλαπλάσιες. Οπότε αν κρατήσετε την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα μπορείτε να μειώσετε το λογαριασμό σας.

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Το ποσό αυτό προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Ουσιαστικά πρόκειται για τη συνεισφορά όλων μας στην ανάπτυξη της ηλεκτροδότησης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο υπολογισμός του ΕΤΜΕΑΡ γίνεται βάσεις της κατανάλωσης ενέργειας.

Χρεώσεις Δήμου και ΕΡΤ

Δημοτικά Τέλη και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Αυτά τα τέλη υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και τους εκάστοτε συντελεστές ανάλογα με το δήμο/περιοχή και παλαιότητα του ακινήτου.

Οπότε, για παράδειγμα όταν θέλετε να νοικιάσετε σπίτι, αν θέλετε να μειώσετε το κόστος σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να κοιτάξετε για λιγότερα τετραγωνικά.

Χρεώσεις ΕΡΤ

Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένοι από το νόμο, να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ. 

Το τέλος είναι 36€ το χρόνο ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Υπολογίζεται με βάση τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται ο λογαριασμός.

Λοιπές επιβαρύνσεις/πιστώσεις 

Αυτές είναι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις/πιστώσεις στο λογαριασμό σας οι οποίες δεν εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

Ειδικό Τέλος 5‰ 

Απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως παρόχου. Εισπράττεται από τον πάροχο και αποδίδεται στο Κράτος.

Η εκτιμώμενη μέση επιβάρυνση λόγω ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ είναι της τάξης των 0,5 ευρώ ανά 1.000 kWh και υπολογίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ.

Υπόλοιπες χρεώσεις/πιστώσεις

Εδώ θα βρείτε ποσά σχετικά με χρεώσεις/πιστώσεις όπως τόκους υπερημερίας, χρεώσεις για μη ηλεκτρονική έκδοση λογαριασμών, εργασίες ΔΕΔΔΗΕ κτλ.

Άλλα βασικά σημεία που θα βρεις στο λογαριασμό

Προηγούμενο Ανεξόφλητο ποσό: Ανεξόφλητο ποσό από προηγούμενους λογαριασμούς

Ενδείξεις μετρητή: Εδώ θα βρείτε τις ενδείξεις του μετρητή σας (ημερήσιου και νυχτερινού) που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του λογαριασμού

Κλείνοντας, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η δυνατότητα να μειώσετε το λογαριασμό ρεύματος έρχεται από τη γνώση του προγράμματος που βρίσκεστε, των βασικών χρεώσεων και των άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το τελικό ποσό που καλείστε να πληρώσετε.

Προσφατα αρθρα

Σύγκρινε ασφάλειες

Κουπόνια - προσφορές

Βρες φθηνό ρεύμα

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!