Δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο για την παροχή ρεύματος;

Αν ανήκετε σε μια από τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, ο πιο αποδοτικός τρόπος να μειώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και να εξασφαλίσετε τη συνεχή παροχή είναι να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Για τους παρόντες δικαιούχους, οι αιτήσεις ανανέωσης για το Κοινωνικό Τιμολόγιο ανοίγουν συνήθως το Σεπτέμβρη με προθεσμία υποβολής το τέλος Οκτωβρίου. Για νέους δικαιούχους η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τί έκπτωση προσφέρει το ΚΟΤ;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρεται έκπτωση επί της τιμής κιλοβατώρας. Απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες πολιτών/νοικοκυριών:

 • Κατηγορία KOT Α – Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης/Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Έκπτωση ΚΟΤ Α 0,075€/kWh και απαλλαγή από το πάγιο και σταθερό σκέλος των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).
 • Κατηγορία KOT Β – Όσοι έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως κάποια όρια: Έκπτωση ΚΟΤ Β 0,045€/kWh και απαλλαγή από το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) βάση του ορίου κατανάλωσης και πλήρως από τα υπόλοιπα σκέλη των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).
 • Κατηγορία KOT Γ – Πολύτεκνοι δηλαδή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Έκπτωση ΚΟΤ Γ 0,100€/kWh και απαλλαγή από το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) βάση του ορίου κατανάλωσης και πλήρως από τα υπόλοιπα σκέλη των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ επωφελούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν, συγκριτικά με το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσής τους. Πρόκειται για μία επιπρόσθετη έκπτωση λόγω επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της βασικής έκπτωσης, δηλαδή τα 12 λεπτά/kWh.

Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται κάθε δίμηνο λόγω ημερομηνίας λήξης πληρωμής των λογαριασμών ΚΟΤ μετά από 40 ημέρες.

Επίσης ως δικαιούχοι ΚΟΤ δικαιούστε την αυξημένη κρατική επιδότηση λόγω του μεγάλου κόστους ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρική αγορά όπως ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ενέργειας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρεται από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως. Για να λάβετε την έκπτωση ΚΟΤ πρέπει να ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Κοινωνικό τιμολόγιο Α – KOT Α

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης/Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Κοινωνικό τιμολόγιο Β – KOT Β

Όσοι έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του πίνακα παρακάτω:

Σύνθεση νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000 ευρώ
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος13.500 ευρώ
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη15.750 ευρώ
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη18.000 ευρώ
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη24.750 ευρώ
Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη27.000 ευρώ
Στα παραπάνω όρια, για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ31.500 ευρώ
Ανώτατο όριο
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

Αύξηση παραπάνω ορίων κατά 8.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τουςΑύξηση παραπάνω ορίων κατά 15.000 ευρώ

Κοινωνικό τιμολόγιο Γ – KOT Γ

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα με πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Το ανώτατο, ετήσιο, εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 50.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. 

Το παραπάνω όριο αυξάνεται, κατά 8.000 ευρώ, για οικογένεια που στη σύνθεση της περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

Το παραπάνω όριο αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Βρες φθηνό ΚΟΤ πρόγραμμα

Αν θέλετε να αλλάξετε πάροχο για χαμηλότερη τιμή ρεύματος αφήστε μας τα στοιχεία σας παρακάτω. Θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα ρεύματος σε συνδυασμό με το ΚΟΤ για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση.


Ως ετήσιο συνολικό πραγματικό εισόδημα θεωρείται: το φορολογητέο, το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το ειδικώς φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου εισόδημα (π.χ. επίδομα τέκνου) ή το Τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού

Για την κατηγορία ΚΟΤ Β πρέπει επίσης να ισχύουν τα εξής:

 • Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 • Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Αυτό πρέπει να ισχύει και για το ΚΟΤ Γ.

Τι να προσέξετε

Κάθε χρόνο γίνεται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης κάθε χρόνο εντός ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της.

Η έκπτωση εφαρμόζεται όταν έχετε τετραμηνιαία κατανάλωση άνω των 200 kWh. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώσετε τις κανονικές τιμές όπως ορίζει το πρόγραμμά σας.

Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων ορίων κατανάλωσης τότε:

 • για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο.
 • για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου ή για υπέρβαση έως 10% εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

Επίσης υπάρχει ένα ανώτατο όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης μέχρι το οποίο εφαρμόζεται η έκπτωση. Τα ανώτατα όρια επισημαίνονται στον πίνακα παρακάτω:

Σύνθεση νοικοκυριού Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό1.400 kWh
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος1.600 kWh
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη1.700 kWh
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη1.800 kWh
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη1.900 kWh
Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη2.000 kWh
Στα παραπάνω όρια, (ΚΟΤ Α &Β) για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, (ΚΟΤ Γ) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται κατανάλωση 200 KWh, μέχρι του ανώτατου ορίου ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριούΑνώτατο όριο
2.400 kWh – ΚΟΤ Α & Β
4.000 kWh – ΚΟΤ Γ
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

Αύξηση παραπάνω ορίων κατά 300 kWh

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τουςΑύξηση παραπάνω ορίων κατά 600 kWh

Τέλος, η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του/της δικαιούχου και η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε

 • Ολοκλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης για το προηγούμενο έτος
 • ένα λογαριασμό ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
 • αριθμό ΑΜΚΑ
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • κωδικούς TAXISnet
 • εγκεκριμένη αίτηση ΚΕ/ΕΕΕ Α αν εμπίπτετε σε αυτή τη κατηγορία
 • πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολυτέκνους

Πού να κάνετε την αίτηση

Οι νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ.

Τι να προσέξετε

 • Η προθεσμία για αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο του επόμενου χρόνου είναι το τέλος Οκτωβρίου με δεδομένου ότι οι αιτήσεις ξεκίνησαν από Σεπτέμβριο. Εφόσον ενταχθείτε το κοινωνικό τιμολόγιο θα έχει ισχύ από τον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου φορολογικού έτους
 • Εάν μετακομίσετε, θα πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση και αφού έχει γίνει εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης στη νέα σας διεύθυνση
 • Αν η παροχή δεν είναι στο όνομα σας, θα πρέπει να γίνει αλλαγή του ονόματος με αίτηση στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
 • Αν δηλώνετε φιλοξενούμενος στη φορολογική σας δήλωση δε δικαιούστε ΚΟΤ
 • Με την αλλαγή παρόχου παύει να ισχύει η χρέωση του κοινωνικού τιμολογίου και θα χρειαστεί να κάνετε εκ νέου αίτηση εφόσον ακυρώσετε την προηγούμενη στο σύστημα ΗΔΙΚΑ

Δείτε αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου σε 6 βήματα

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα (ΗΔΙΚΑ) θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Για τις αιτήσεις ΚΟΤ Γ, απαιτείται να έχετε πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Αν δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο μπορεί να δικαιούστε και το επίδομα θέρμανσης.

Συχνές ερωτήσεις

Δικαιούμαι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ);

Για να λάβεις την έκπτωση ΚΟΤ πρέπει να ανήκεις σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
– Κατηγορία KOT Α: Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
– Κατηγορία KOT Β:  Όσοι έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως συγκεκριμένα όρια.
– Κατηγορία KOT Γ: Οικογένειες πολυτέκνων ως ένα συγκεκριμένο όριο εισοδήματος. Διάβασε το άρθρο για περισσότερα.

Τί έκπτωση προσφέρει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρει έκπτωση επί της τιμής κιλοβατώρας όπως και απαλλαγή από μέρος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Η έκπτωση για τις τρεις κατηγορίες πολιτών/νοικοκυριών:
– KOT Α – Έκπτωση ΚΟΤ 0,075€/kWh
– KOT Β – Έκπτωση ΚΟΤ 0,045€/kWh
– KOT Γ – Έκπτωση ΚΟΤ 0,100€/kWh

Ισχύει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αν αλλάξω πάροχο;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρεται από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως. Με την αλλαγή παρόχου παύει να ισχύει η χρέωση του κοινωνικού τιμολογίου και θα χρειαστεί να κάνεις εκ νέου αίτηση αφότου ακυρώσεις την προηγούμενη αίτηση στο σύστημα ΗΔΙΚΑ.

Πότε και που κάνω αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Οι αιτήσεις για το ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ. Κάθε χρόνο γίνεται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης κάθε χρόνο εντός ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της.

Προσφατα αρθρα

Σύγκρινε ασφάλειες

Κουπόνια - προσφορές

Βρες φθηνό ρεύμα

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!