Σύγκριση τιμών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος
Σύγκριση τιμών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος

Σκέφτεστε να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, για να μειώσετε το λογαριασμό σας; Μπορεί οι ονομαστικές χρεώσεις των εναλλακτικών παρόχων να είναι χαμηλότερες της ΔΕΗ, αλλά πώς θα αποφασίσετε ποιος πάροχος και ποιο πρόγραμμα σας συμφέρει;

Ο οδηγός συγκρίνει τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα και να ολοκληρώσετε την αλλαγή στη νέα εταιρεία ρεύματος.

1. Τα βασικά – Χρεώσεις και τιμολόγια ρεύματος

Πριν ξεκινήσετε διαβάστε τα βασικά για τις χρεώσεις και τιμολόγια ρεύματος κάνοντας κλικ στο ‘+’ παρακάτω. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) αφού μπορεί να επηρεάσει το λογαριασμό σας.

Τιμολόγιο
Το τιμολόγιο που θα κληθείτε να πληρώσετε χωρίζεται στις «ανταγωνιστικές» και «ρυθμιζόμενες» χρεώσεις. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις περιλαμβάνουν το κόστος για την παραγωγή της ενέργειας. Συνήθως η χρέωση διαφέρει σε κάθε πάροχο και υπολογίζεται ανά κιλοβατώρα (kWh). Οι εκπτώσεις που παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο αναφέρονται στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, δηλαδή στην τιμή της κιλοβατώρας. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες ανεξαρτήτως παρόχου. Περιλαμβάνουν το κόστος χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου μεταφοράς και διανομής, δημοτικά και ειδικά τέλη, τέλη υπέρ τρίτων κτλ. Είτε υπολογίζονται ανά κιλοβατώρα ή είναι πάγιες. Επίσης στις χρεώσεις που παρατίθενται από τις εταιρίες δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Νυχτερινό τιμολόγιο
Εάν διαθέτετε μετρητή με χρονοχρέωση, δηλαδή ο μετρητής μετρά χωριστά την ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να επιλέξετε νυχτερινό πρόγραμμα. Μπορεί να αποδειχθεί φθηνότερο ανάλογα με την κατανάλωση. Το νυχτερινό ωράριο για τη χειμερινή και θερινή περίοδο είναι: Χειμερινό (1 Νοεμβρίου – 30 Απριλίου): 02:00-08:00 και 15:00-17:00 Θερινό (1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου): 23:00-07:00 Για μετρητή με χρονοχρέωση, κάνετε αίτηση στο γραφείο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ, με λογαριασμό ρεύματος, αστυνομική ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας. Η εγκατάσταση στοιχίζει 34€ συν ΦΠΑ.

Μονοφασική ή τριφασική ισχύ παροχής
Το τιμολόγιο διαμορφώνεται ανάλογα με την ισχύ παροχής στο σπίτι σας. Η ισχύς αναγράφεται στο λογαριασμό στο πεδίο “Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής (kVA)”. Αν γράφει 8 τότε έχετε μονοφασική αλλιώς αν γράφει 25 έχετε τριφασική που είναι πιο ακριβή.

Ποσό εγγύησης/προκαταβολής
Συχνά κατά την αλλαγή παρόχου πρέπει να καταβάλλετε εγγύηση στο νέο προμηθευτή για την εξασφάλιση τυχόν μελλοντικών οφειλών. Το ποσό διαφέρει μεταξύ των παρόχων και περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό που θα λάβετε. Επίσης θα πρέπει να σας επιστραφεί η εγγύηση που έχετε καταβάλει στον προηγούμενο προμηθευτή. Επιστρέφεται συνήθως με συμψηφισμό στον τελικό λογαριασμό.

Έναντι/Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί
Η συχνότητα καταμέτρησης καθορίζει πότε θα λαμβάνετε Εκκαθαριστικούς ή και Έναντι λογαριασμούς. Ο Έναντι λογαριασμός είναι «κατ’ εκτίμηση λογαριασμός» που υπολογίζεται με βάση ιστορικές καταναλώσεις. Ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση όπως καταμετρήθηκε από τον μετρητή σας. Ο Εκκαθαριστικός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου που καταμετρήθηκε, μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο Έναντι λογαριασμό. Για παράδειγμα, στη ΔΕΗ οι πελάτες που είναι ενταγμένοι σε 4μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης λαμβάνουν 6 διμηνιαίους λογαριασμούς το χρόνο, 3 Έναντι και 3 Εκκαθαριστικούς. Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι σε μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης λαμβάνουν 12 μηνιαίους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς το χρόνο.

Οριακή τιμή συστήματος
Στις συμβάσεις με τους εναλλακτικούς παρόχους μπορεί να διαβάσετε για την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Η ΟΤΣ αναφέρεται στην τιμή χονδρικής στην οποία οι πάροχοι αγοράζουν το ρεύμα. Αν η ΟΤΣ ξεπεράσει το πάνω όριο μιας ουδέτερης ζώνης τιμών που καθορίζεται στη σύμβαση, ο πάροχος επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ αν είναι μικρότερη από το κάτω όριο, ο πάροχος πιστώνει τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, αν ο πάροχος έχει ΟΤΣ μεταξύ 45-55 €/MWh και η μέση τιμή τριμήνου για αγορά ενέργειας είναι 59 €/MWh τότε θα έχετε επιπλέον χρέωση 59-55= 4€/MWh για την κατανάλωση σας. Οπότε αν έχετε κατανάλωση τετραμήνου 1.200KWh (1,2MWh) τότε η επιπλέον χρέωση που θα κληθείτε να πληρώσετε είναι 4€ Χ 1,2MWh=4,8€ για αυτό το τετράμηνο.

Καθολικός πάροχος ενέργειας
Ο καθολικός πάροχος ενέργειας παρέχει ρεύμα, δια του νόμου, σε πελάτες που ο προηγούμενος πάροχος σταμάτησε να παρέχει με ρεύμα για οποιοδήποτε λόγο. Ο καθολικός πάροχος υποχρεούται να αναλάβει αυτούς τους πελάτες αλλά γίνεται συνήθως με προσαύξηση στο υπάρχον τιμολόγιο. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έχει οριστεί ως καθολικός πάροχος και η προσαύξηση στην τιμή είναι 12% παραπάνω από το απλό τιμολόγιο.
Διακοπή ρεύματος - Βλάβες
Όλοι οι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, για βλάβες παραπέμπουν στον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (βλάβης) θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κέντρο Βλαβών της περιοχής που ανήκει το ακίνητό σας. Δείτε περισσότερα στη σχετική ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Υπολογίστε την ετήσια κατανάλωσή σας

Πριν επιλέξετε νέο πάροχο και πρόγραμμα υπολογίστε πρώτα την ετήσια κατανάλωση ρεύματός σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Υπολογίστε την ετήσια κατανάλωση: Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (παράδειγμα λογαριασμού) για να διαπιστώσετε το ποσό της ετήσιας κατανάλωσης (σε kWh). Ιδανικά, χρειάζεστε τους 3 τελευταίους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση
 • Λάβετε υπόψιν τη νυχτερινή κατανάλωση αν έχετε μετρητή με χρονοχρέωση
 • Λάβετε υπόψιν πιθανές μελλοντικές αλλαγές στις συνήθειες σας, π.χ. μεγαλύτερη χρήση ρεύματος τη νύχτα ή πρόθεση για αύξηση/μείωση κατανάλωσης στο μέλλον.

Έχοντας υπολογίσει την ετήσια κατανάλωση μπορείτε να συγκρίνετε και να επιλέξετε τα πιο συμφέροντα προγράμματα για εσάς.

3. Προγράμματα παρόχων

Παρακάτω παραθέτουμε τα κύρια προγράμματα ανά πάροχο ρεύματος καθώς και το συγκριτικό πίνακα με τις αναλυτικές χρεώσεις για κάθε πρόγραμμα και παραδείγματα.

ΔΕΗ

Από 01/09/2019 ισχύει το νέο αυξημένο τιμολόγιο για τη ΔΕΗ με αύξηση στις χρεώσεις έως και 19% ανά kW/h που έχουμε ενσωματώσει στον οδηγό μας.

Η ΔΕΗ προσφέρει δύο προγράμματα με την ακριβότερη χρέωση της αγοράς, οπότε αλλάζοντας πάροχο μειώνεται ο λογαριασμός σας:

Ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση, πάνω ή κάτω από 2.000 kWh ανά τετράμηνο, η διαφορά των τιμών είναι μεταξύ 2%-48% μεγαλύτερη σε σχέση με το φθηνότερο πάροχο. Παρατηρούνται διαφορές και στη χρέωση νυχτερινής κατανάλωσης για συγκεκριμένα προγράμματα. Η ΟΤΣ δεν εφαρμόζεται οπότε μπορεί η προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς να είναι ελκυστική για κάποιους καταναλωτές.

Επιπλέον, η ΔΕΗ μείωσε την έκπτωση για συνέπεια πληρωμών στο 5%. Αν επιλέξετε να λαμβάνετε τους λογαριασμούς σας ηλεκτρονικά τότε έχετε έκπτωση 1 ευρώ ανά λογαριασμό.

NRG

Η NRG προσφέρει:

 • BASIC – χωρίς νυχτερινό τιμολόγιο και πάγιο
 • BASIC N – με νυχτερινό τιμολόγιο και πάγιο
 • 4U – Έκπτωση 30% για συμβόλαια διάρκειας 24 μηνών χωρίς εγγύηση. Το πάγιο εξαρτάται από την 4-μηνιαία κατανάλωση (<800kWh/4μηνο – 2,5€/μήνα, 800kWh – 1500kWh/4μηνο – 3,80€/μήνα, >1500 kWh/4μηνο – 4,80€/μήνα).

Η τιμή ημερήσιας κατανάλωσης είναι ενιαία ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προγράμματα της ΔΕΗ, η NRG είναι 5% φθηνότερη για κατανάλωση έως και 2.000 kWh ανά τετράμηνο και 13% φθηνότερη για πάνω από 2.000 kWh. το πρόγραμμα 4U είναι έως και 48% φθηνότερο από τη ΔΕΗ αλλά με πάγιο έως και 3 φορές υψηλότερο. Το εύρος ΟΤΣ είναι 45-60 €/ΜWh.

Επιπλέον η NRG σας επιβραβεύει με 15% έκπτωση αν είστε συνεπείς και μη καταβολής εγγύησης επιλέγοντας την πάγια εντολή εξόφλησης.

WATT + VOLT

Η WATT + VOLT προσφέρει τέσσερα βασικά προγράμματα με εύρος ΟΤΣ 35-45 €/ΜWh:

 • Home Energy Plus – χωρίς νυχτερινό τιμολόγιο και πάγιο
 • Home Energy Night – με νυχτερινό τιμολόγιο και πάγιο 
 • Home Energy Economy – με ενιαία ημερήσια χρέωση και πάγιο
 • Liberty – με χαμηλή ενιαία χρέωση και ετήσια συνδρομή

Σε σχέση με τη ΔΕΗ, τη τιμή της κιλοβατώρας για τα Home Energy Plus και Night πακέτα είναι από 23% έως 27% φθηνότερη ανάλογα την κατανάλωση. Το Home Energy Economy είναι φθηνότερο 25-31%, ενώ το Liberty είναι το φθηνότερο με τιμή 42-46% μικρότερη της ΔΕΗ.

Επιπλέον η WATT + VOLT επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες της μέσω χαμηλότερης σταθερής τιμής (έως και 17%, εξαιρούνται οι πελάτες του Liberty) επί του ανταγωνιστικού τιμοκαταλόγου μέχρι 31/12/2020. Εάν προσκαλέσετε φίλους σας στην WATT + VOLT κερδίζετε 20€ έκπτωση στο λογαριασμό σου για κάθε φίλο που αλλάζει πάροχο. Επιλέγοντας την πάγια εντολή εξόφλησης επωφελείστε με 30% έκπτωση εγγύησης.

Volton

Η Volton προσφέρει ένα βασικό πρόγραμμα στους νέους πελάτες:

 • Volton One με ενιαία χαμηλή χρέωση και 18 μήνες ελάχιστη διάρκεια συμβολαίου. Το πάγιο εξαρτάται από τη μηνιαία κατανάλωση (<150kWh/μήνα – 1,5€/μήνα, 151kWh – 300kWh/μήνα – 3,00€/μήνα, >300 kWh/μήνα – 4,50€/μήνα).

Ανάλογα με την κατανάλωση αξίζει να εξετάσετε το πρόγραμμα Volton One. Η χρέωση είναι έως 39% φθηνότερη από τα προγράμματα της ΔΕΗ. Το εύρος ΟΤΣ είναι 45-50 €/ΜWh που είναι το μικρότερο της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι αν και έχετε χαμηλή χρέωση, μπορεί πιο εύκολα να αυξηθεί ή να μειωθεί ο μηνιαίος λογαριασμός σας αν η αγορά ενέργειας έχει απότομες αλλαγές.

Η συνέπεια σας στο Volton One θα ανταμειφθεί με 10% έκπτωση.

PROTERGIA

Η PROTERGIA προσφέρει πέντε προγράμματα:

 • Protergia Οικιακό και Protergia Οικιακό N – με ή χωρίς νυχτερινό τιμολόγιο
 • Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance – Όπως παραπάνω αλλά με προσφορά ασφάλισης περιεχομένου σπιτιού με κάλυψη έως 5.000€ / έτος
 • e-Protergia οικιακό και e-Protergia οικιακό Ν – για χρήστες ηλεκτρικού οχήματος. Προσφέρει δωρεάν φόρτιση για 1 χρόνο (1168 kWh).
 • Protergia Οικιακό MAX με έκπτωση έως 45% στις χρεώσεις ημέρας για συνεπείς πελάτες – με ελάχιστο χρόνο συμβολαίου 24 μηνών και πάγιο 2,25€ το μήνα
 • Genius 1, 2, 3πακέτα με προκαθορισμένη κατανάλωση και χωρίς χρέωση ενέργειας, πάγιο ανάλογα με την κατανάλωση και υψηλές τιμές αν ξεπεράσετε την κατανάλωση

Σε σύγκριση με τη ΔΕΗ το τιμολόγιο έως και 2.000 kWh είναι σχεδόν το ίδιο και μπορεί να φτάσει και 6% φθηνότερα για πάνω από 2.000 kWh. Επίσης, αξίζει να εξετάσετε τα πακέτα Genius με προκαθορισμένη κατανάλωση αν μπορείτε να υπολογίσετε με σχετική ακρίβεια τη μελλοντική κατανάλωσή σας. Το εύρος ΟΤΣ είναι 40-50 €/ΜWh.

Οι καλοπληρωτές λαμβάνουν 10% έκπτωση (μειώθηκε από το 15%).

Συγκεκριμένα για τα προγράμματα Protergia Οικιακό MAX  πρέπει να προσέξετε τα εξής:

 • Η έκπτωση δεν είναι επιπλέον της έκπτωσης 15% που λαμβάνετε στα άλλα προγράμματα
 • Σε περίπτωση που καθυστερήσετε την πληρωμή τότε χάνετε την έκπτωση για το μήνα και πληρώνετε τις ονομαστικές τιμές καταλόγου (Protergia Οικιακό και Protergia Οικιακό N)

ΗΡΩΝ

O ΗΡΩΝ πρόσφατα ανανέωσε τα προγράμματά του. Προσφέρει δύο σειρές προγραμμάτων:

 • Home 1 και Home 1N χωρίς πάγιο και τιμή ημερήσιας κατανάλωσης 10% φθηνότερη από τη ΔΕΗ
 • UP/1 και UP/2 με υψηλό πάγιο, αλλά χαμηλή χρέωση.

Αν είστε συνεπείς, ο τιμοκατάλογος της ΗΡΩΝ για το UP/1 είναι 45%-49% φθηνότερος από τα αντίστοιχα προγράμματα της ΔΕΗ. Σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά τιμής είναι πολύ μικρότερη αλλά το πάγιο είναι υψηλότερο. Το UP/2 έχει χαμηλότερο πάγιο από το UP/1, δεν προϋποθέτει συνέπεια στις πληρωμές αλλά και η διαφορά τιμής με τη ΔΕΗ είναι μικρότερη (29% – 34%).

Το εύρος ΟΤΣ είναι 40-50 €/ΜWh αλλά μπορεί να μεταβληθεί.

ELPEDISON

Η ELPEDISON προσφέρει δύο σειρές προγραμμάτων με εύρος ΟΤΣ 45-55 €/ΜWh:

 • ElectricityHome – χωρίς πάγιο. Το πρόγραμμα χωρίζεται: i) στο ημερήσιο (Day), αν δεν έχετε μετρητή με χρονοχρέωση ii) στο νυχτερινό (Night) και iii) στο απλό (Simple) με ενιαία χρέωση για ημέρα και νύχτα. Η χρέωση είναι φθηνότερη από τα αντίστοιχα προγράμματα της ΔΕΗ κατά 5%-16% ανάλογα με το πρόγραμμα.
 • Για νέους πελάτες: Αν είστε νέος πελάτης της ELPEDISON μπορείτε να εγγραφείτε στο 24 Ώρες Νυχτερινό πρόγραμμα που έχει ως 46% χαμηλότερη τιμή, σε σχέση με τη ΔΕΗ, για όλη την ημέρα και νύχτα. Θα πρέπει να προσέξετε το υψηλότερο πάγιο όμως το οποίο συμφέρει για μεγάλες καταναλώσεις. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια 24 μήνες.

Και οι δύο σειρές προγραμμάτων προσφέρονται με τη δυνατότητα κάλυψη εξόφλησης του λογαριασμού στις περιπτώσεις ανεργίας, ασθένειας ή ατυχήματος (ElectricityHome Protect και 24 Ώρες Νυχτερινό Protect). Για τα προγράμματα Protect πληρώνετε πάγιο 1 ευρώ/μήνα και λίγο υψηλότερη τιμή ανά kWh.

Για να απολαμβάνετε σταθερές χρεώσεις στη σειρά προϊόντων ElectricityHome, χωρίς αναπροσαρμογές, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου σας, προσθέστε την Add-on Υπηρεσία “Fixed” με κόστος 1,5€/μήνα.

Επιπλέον, η ELPEDISON σας επιβραβεύει με 15% έκπτωση για συνέπεια πληρωμών στα προγράμματα ElectricityHome και μη καταβολής εγγύησης επιλέγοντας την πάγια εντολή εξόφλησης.

VOLTERRA

Η VOLTERRA προσφέρει τρία προγράμματα:

 • Σπίτι Μου V1 – χωρίς νυχτερινό τιμολόγιο και χωρίς πάγιο
 • Σπίτι Μου V1 Νύχτα – με νυχτερινό τιμολόγιο ίδιο με της ΔΕΗ και χωρίς πάγιο
 • Τζίνι μου – με χαμηλή ενιαία χρέωση και υψηλό πάγιο και συμβόλαιο 24 μηνών.

Η τιμή ημερήσιας κατανάλωσης είναι ενιαία ανεξαρτήτως κατανάλωσης ενέργειας. Σε σύγκριση με τη ΔΕΗ, για τα βασικά προγράμματα, είναι 19-25% φθηνότερη ανάλογα με την κατανάλωση. Το πρόγραμμα Τζίνι μου είναι 43% φθηνότερο από τη ΔΕΗ (προσοχή η τιμή κιλοβατώρας αυξάνεται μετά τις 1000kWh ανά τετράμηνο). Το εύρος ΟΤΣ είναι από τα μεγαλύτερα της αγοράς, 40-60 €/ΜWh.

Παρέχεται 50% έκπτωση στην εγγύηση του προηγούμενου παρόχου σας (100% έκπτωση σε περίπτωση ενεργοποίησης πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών). Επιπλέον η VOLTERRA επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες με έκπτωση 5% (δεν ισχύει για το πρόγραμμα Τζίνι μου).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑ προσφέρει δύο προγράμματα:

 • ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ – χωρίς νυχτερινό τιμολόγιο και πάγιο χαμηλότερο της ΔΕΗ
 • ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ-Ν – με νυχτερινό τιμολόγιο και πάγιο χαμηλότερο της ΔΕΗ

Σε σχέση με τη ΔΕΗ τα πακέτα είναι από 22% έως 30% φθηνότερα ανάλογα την κατανάλωση ρεύματος και το πακέτο. Το εύρος ΟΤΣ, που άλλαξε αυτό το μήνα, είναι 55-65 €/ΜWh.

Επιπλέον η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑ επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες της με έκπτωση 10%. Για όλους τους καταναλωτές απαιτείται εγγύηση 50€ που χρεώνεται στον πρώτο λογαριασμό.

ΚΕΝ

Η ΚΕΝ προσφέρει τέσσερα προγράμματα:

Σε σχέση με τη ΔΕΗ, τα βασικά πακέτα είναι από 19% έως 21% φθηνότερα ανάλογα την κατανάλωση.  Το εύρος ΟΤΣ είναι 40-55 €/ΜWh.

Επιπλέον η ΚΕΝ επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες της με έκπτωση 15%. Επιλέγοντας την πάγια εντολή εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας δεν χρειάζεται να καταβάλετε εγγύηση σύνδεσης.

ZeniΘ

Η ZeniΘ προσφέρει δύο βασικά προγράμματα και μία σειρά πακέτων με προκαθορισμένη κατανάλωση:

 • Power HOME – χωρίς νυχτερινό τιμολόγιο και πάγιο
 • Power HOME Night – με νυχτερινό τιμολόγιο και πάγιο
 • Power HOME MAX – με υψηλό πάγιο και σταθερή χρέωση
 • Πακέτα Power HOME pack με προκαθορισμένη κατανάλωση
 • Πακέτα Power HOME FREE με ετήσια συνδρομή και μειωμένη χρέωση. Η ΟΤΣ δεν εφαρμόζεται

Σε σχέση με τη ΔΕΗ, για τα βασικά προγράμματα, η ZeniΘ είναι από 19% έως 25% φθηνότερη ανάλογα την κατανάλωση. Αν έχετε μεγάλες καταναλώσεις το Power HOME MAX είναι φθηνότερο έως και 33% σε σχέση με τη ΔΕΗ. Επίσης, αξίζει να εξετάσετε τα πακέτα με προκαθορισμένη κατανάλωση αν μπορείτε να υπολογίσετε με σχετική ακρίβεια τη μελλοντική κατανάλωσή σας. Το Power Home Free μπορεί να είναι μια εναλλακτική αφού απλοποιεί τον υπολογισμό της χρέωσης.

Επιπλέον η ZeniΘ επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες της με έκπτωση 15%. Σε περίπτωση που προμηθεύεστε και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ έχετε επιπλέον έκπτωση 10% στο ρεύμα. Ειδική έκπτωση 5% για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου για αιτήσεις έως 31/03/2020. Δε χρειάζεται εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης.

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Η εταιρεία Φυσικό αέριο προσφέρει τρία βασικά προγράμματα με εύρος ΟΤΣ 40-55 €/ΜWh:

Σε σχέση με τη ΔΕΗ, για τα βασικά προγράμματα, η Φυσικό αέριο είναι έως 7% φθηνότερη ανάλογα την κατανάλωση. Αν έχετε μεγάλες καταναλώσεις το Οικιακό 24/7 Νυχτερινό είναι φθηνότερο έως και 34% σε σχέση με τη ΔΕΗ. Προσφέρεται επίσης ασφάλεια περιεχομένου για το σπίτι σας και δυνατότητα συλλογής Alpha Bonus.

Επιπλέον η Φυσικό αέριο επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες της με έκπτωση 15%. Σε περίπτωση που προμηθεύεστε και φυσικό αέριο από τη Φυσικό αέριο έχετε επιπλέον έκπτωση 10% στο ρεύμα.

NOVA Energy

Η Nova εκτός από συνδρομητική τηλεόραση προσφέρει προγράμματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους συνδρομητές της με 24μηνη σύμβαση:

Σε σχέση με τη ΔΕΗ, τα πακέτα είναι από 23% έως 29% φθηνότερα ανάλογα την κατανάλωση. Ειδικότερα τα πακέτα Plus συνιστώνται για καταναλώσεις άνω των 2000 KWh ενώ τα απλά για χαμηλότερες καταναλώσεις. Το εύρος ΟΤΣ είναι 35-50 €/ΜWh.

Επιπλέον η Nova επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες της με έκπτωση 12% στα βασικά προγράμματα. Επιλέγοντας την πάγια εντολή εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας δεν χρειάζεται να καταβάλετε εγγύηση σύνδεσης.

Ελίν

Η Ελίν είναι είναι μία από τις νέες εταιρεία ρεύματος στην αγορά και προσφέρει δύο προγράμματα:

Σε σύγκριση με τη ΔΕΗ, τα οικιακά πακέτα είναι 23-29% φθηνότερα ανάλογα με την κατανάλωση. Το πακέτο 365 είναι έως και 45% φθηνότερο από τη ΔΕΗ. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχει ρήτρα ΟΤΣ οπότε οι λογαριασμοί σας ενδέχεται να είναι πιο προβλέψιμοι.

Επιπλέον η Ελίν επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες με έκπτωση 10% (δεν ισχύει για το πρόγραμμα 365).

We Energy

Η We Energy είναι ακόμα μια νέα εταιρεία ρεύματος και προσφέρει δύο προγράμματα “πράσινης ενέργειας” με μεγάλο εύρος ΟΤΣ (43-68 MWh):

Σε σύγκριση με τη ΔΕΗ, τιμή κιλοβατώρας είναι 28-33% φθηνότερα ανάλογα με την κατανάλωση αλλά με αρκετά υψηλότερο πάγιο. Η νυχτερινή χρέωση είναι 16% φθηνότερη. 

Επιπλέον η We Energy επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες με έκπτωση που κυμαίνεται στο 15%.

Petrogaz Energy

Η Petrogaz Energy προσφέρει 4 σειρές προγραμμάτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς χρονικές δεσμεύσης και εύρος ΟΤΣ είναι 45-55 €/ΜWh:

Σε σχέση με τη ΔΕΗ, κάποια πακέτα μπορεί είναι 2-33% φθηνότερα ανάλογα την κατανάλωση. Τα πακέτα Fixed ενδείκνυνται αν μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια την κατανάλωση και αν δε θέλετε να έχετε καμία χρονική δέσμευση στη σύμβασή σας.

Επιπλέον η Petrogaz Energy επιβραβεύει τους συνεπείς πελάτες της με έκπτωση 15%. Επιλέγοντας την πάγια εντολή εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας δεν χρειάζεται να καταβάλετε εγγύηση σύνδεσης.

4. Συγκριτικοί πίνακες

Οι παρακάτω πίνακες συγκρίνουν το ανταγωνιστικό κομμάτι των χρεώσεων για τα βασικά προγράμματά τους (ημερήσια/νυχτερινά) και παραθέτουν ενδεικτικά ετήσια ποσά εξοικονόμησης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τιμολόγιο της ΔΕΗ.

 • Ο πίνακας δε λαμβάνει υπόψη του τις κατά καιρούς προσφορές. Δείτε εδώ για τις πιο πρόσφατες
 • Το πάγιο είναι ανά τετράμηνο. Σε περιπτώσεις που το πάγιο είναι κυμαινόμενο (όπως Volton One και NRG 4U, Petrogaz) στον πίνακα αναγράφεται η μέγιστη τιμή αλλά το παράδειγμα ετήσιας χρέωσης υπολογίζεται με βάση την αντίστοιχη τιμή παγίου
 • 1Φ αναφέρεται στη μονοφασική σύνδεση και 3Φ στην τριφασική
 • Το εύρος της τιμή ΟΤΣ είναι σε €/ΜWh
 • Οι τιμές μονάδας KWh δεν περιέχουν χρέωση ΦΠΑ
 • Η ετήσια χρέωση σε περιέχει χρέωση ΦΠΑ 6%
 • Προσοχή στο λογαριασμό σας θα πρέπει να υπολογίσετε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που είναι ίδιες για όλους τους παρόχους
 • Πάντα να διαβάζετε τους όρους συμβολαίου για τις τιμές που ισχύουν για κάθε πρόγραμμα. Οι παρακάτω πίνακες μπορεί να μην είναι ανανεωμένοι με τις νέες τιμές

Ημερήσια μόνο προγράμματα

 • Παράδειγμα Α: Πελάτης με τετραμηνιαία κατανάλωση 1250kWh με μονοφασική παροχή
 • Παράδειγμα Β: Πελάτης με τετραμηνιαία κατανάλωση 2600kWh με τριφασική παροχή
ΕταιρείαΠρόγραμμαΟΤΣΠάγιο 1ΦΠάγιο 3ΦΧρέωση έως 2.000 kWhXρέωση άνω των 2.000 kWhΕτήσια χρέωση ΑΕτήσια χρέωση Β
ΔΕΗΟικιακό Τιμολόγιο Γ1Όχι1,695,320,110580,11936€445€948
NRGElectricity 4U45-6019,2019,200,062650,06265€298€580
NRGElectricity BASIC45-601,524,800,08950,0895€361€756
Φυσικό αέριοΟικιακό40-551,695,320,11050,1105€445€931
Φυσικό αέριοΟικιακό 24/7 Νυχτερινό40-5520,0020,000,07890,0789€378€716
WATT + VOLTHome Energy Plus35-451,524,800,0850,087€343€722
WATT + VOLTHome Energy Economy35-451,524,800,082770,08277€334€700
WATT + VOLTLiberty35-4519,6719,670,0640,064€317€592
ZeniΘPOWER HOME40-554,0012,000,08990,0899€371€782
ZeniΘPOWER HOME MAX40-5518,0018,000,080,08€376€719
ZeniΘPOWER HOME FREEΌχι19,6719,670,08380,0838€396€756
We EnergyWE- GREEN HOME43-6816,0016,000,080,08€369€713
VoltonVolton στο Σπίτι45-501,444,560,089870,08987€362€758
VoltonVolton One45-5018,0018,000,073110,07311€348€662
VOLTERRAΣπίτι Μου V140-600,08990,0899€358€744
VOLTERRAΤζίνι Μου40-6022220,06290,0679€324€615
Protergiae-Protergia οικιακό40-551,695,320,110280,11274€444€934
ProtergiaProtergia Οικιακό40-551,695,320,110280,11274€444€934
ProtergiaProtergia Οικιακό MAX (μόνο καλοπληρωτές)40-55990,063960,06539€283€560
ProtergiaProtergia Οικιακό Benefit – Home Insurance40-551,695,320,110280,11274€444€934
ELPEDISONElectricityHome Day45-550,08950,0895€356€740
ELPEDISONElectricityHome Protect Day45-554,004,000,08960,0896€369€754
ELPEDISON24 Ώρες Νυχτερινό45-5517,6017,600,06390,0639€310€585
ELPEDISON24 Ώρες Νυχτερινό Protect45-5521,6021,600,063950,06395€323€598
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ55-651,004,000,0860,084€346€720
Ελινelectricon Νυχτερινό 365Όχι18,0018,000,06590,0659€320€603
Ελινelectricon ΟικιακόΌχι0,0850,085€338€703
ΗΡΩΝHome 140-500,0850,092€338€717
ΗΡΩΝ UP/140-5011,611,60,110,11€474€946
ΗΡΩΝ UP/1 (Συνέπεια μόνο)40-5011,611,60,06050,0605€277€537
ΗΡΩΝ UP/240-507,67,60,07850,0785€336€673
Petrogaz ΕnergyRed 24/745-5516160,080590,08059€371€717
Petrogaz ΕnergyRed Home45-550,105880,10588€421€875
Petrogaz ΕnergyRed Home Fixed45-550,123270,12327€490€1.019
Petrogaz ΕnergyRed Home Plus45-5516160,080,08€369€712
Nova EnergyNova Energy Home35-501,294,080,080410,08714€324€678
Nova EnergyNova Energy Home Plus35-501,444,400,085140,08514€344€704
KENΚΕΝ for ΗΟΜΕ40-551,524,800,08950,094€361€764
KENKEN for HOME - Γ1 – Έκπτωση 30%40-5515,6015,600,062650,06545€299€573

Προγράμματα με νυχτερινή κατανάλωση

 • Παράδειγμα Α(ν): Πελάτης με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh την ημέρα και 250kWh τη νύχτα με μονοφασική παροχή
 • Παράδειγμα Β(ν): Πελάτης με τετραμηνιαία κατανάλωση 2400kWh την ημέρα και 360kWh τη νύχτα με τριφασική παροχή
ΕταιρείαΠρόγραμμαΟΤΣΠάγιο 1ΦΠάγιο 3ΦΧρέωση έως 2.000 kWhXρέωση άνω των 2.000 kWhΝυχτερινή χρέωσηΕτήσια χρέωση Α(ν)Ετήσια χρέωση Β(ν)
ΔΕΗΟικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Γ1ΝΌχι3,917,540,110580,119360,07897€ 427€ 970
NRGElectricity 4U45-6019,2019,200,062650,062650,06265€ 298€ 611
NRGElectricity BASIC N45-603,526,800,08950,08950,0661€ 349€ 781
Φυσικό αέριοΟικιακό Νυχτερινό40-553,917,540,11050,11050,0789€ 427€ 958
Φυσικό αέριοΟικιακό 24/7 Νυχτερινό40-5520,0020,000,07890,07890,0789€ 378€ 757
WATT + VOLTHome Energy Night35-453,526,800,0850,0920,0661€ 335€ 755
WATT + VOLTHome Energy Economy35-453,526,800,082770,082770,0661€ 327€ 729
WATT + VOLTLiberty35-4519,6719,670,0640,0640,064€ 317€ 625
ZeniΘPOWER HOME Night40-554,0012,000,08990,08990,0661€ 352€ 800
ZeniΘPOWER HOME MAX40-5518,0018,000,080,080,08€ 376€ 760
ZeniΘPOWER HOME FREEΌχι19,6719,670,08380,08380,0838€ 396€ 799
We EnergyWE- GREEN HOME N43-6816,0016,000,080,080,066€ 358€ 737
VoltonVolton στο σπίτι νυχτερινό45-503,366,480,089870,089870,0661€ 350€ 783
VoltonVolton One νυχτερινό45-5018,0018,000,073110,073110,07311€ 348€ 699
VOLTERRAΣπίτι Μου V1 Ν40-600,08990,08990,07897€ 349€ 777
VOLTERRAΤζίνι Μου40-6022220,06290,06790,0629€ 320€ 644
Protergiae-Protergia οικιακό Ν40-553,917,540,110280,112740,07897€ 426€ 960
ProtergiaProtergia Οικιακό N40-553,917,540,110280,112740,07897€ 426€ 960
ProtergiaProtergia Οικιακό MAX (μόνο καλοπληρωτές)40-55990,063960,065390,06712€ 285€ 595
ProtergiaProtergia Οικιακό N Benefit – Home Insurance40-553,917,540,110280,112740,07897€ 426€ 960
ELPEDISONElectricityHome Night45-550,08950,08950,0661€ 338€ 759
ELPEDISONElectricityHome Simple45-550,08590,08590,0859€ 342€ 754
ELPEDISONElectricityHome Protect Night45-554,004,000,08960,08960,0661€ 351€ 773
ELPEDISONElectricityHome Protect Simple45-554,004,000,0860,0860,086€ 355€ 768
ELPEDISON24 Ώρες Νυχτερινό45-5517,6017,600,06390,06390,0639€ 310€ 617
ELPEDISON24 Ώρες Νυχτερινό Protect45-5521,6021,600,063950,063950,06395€ 323€ 630
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΤΑΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ-Ν55-651,004,000,0840,0840,0661€ 323€ 730
Ελινelectricon Νυχτερινό 365Όχι18,0018,000,06590,06590,0659€ 320€ 636
Ελινelectricon Οικιακό ΝυχτερινόΌχι0,0850,0850,0661€ 323€ 725
ΗΡΩΝHome 1N40-500,0850,0920,0661€ 323€ 734
ΗΡΩΝ UP/140-5011,611,60,110,110,0785€ 449€ 966
ΗΡΩΝ UP/1 (Συνέπεια μόνο)40-5011,611,60,06050,06050,04317€ 264€ 548
ΗΡΩΝ UP/240-507,67,60,07850,07850,0785€ 336€ 713
Petrogaz ΕnergyRed 24/745-5516160,080590,080590,08059€ 371€ 758
Petrogaz ΕnergyRed Home Night45-55000,105880,105880,07879€ 399€ 898
Petrogaz ΕnergyRed Home Night Fixed45-55000,123270,123270,10118€ 472€ 1.057
Petrogaz ΕnergyRed Home Night Plus45-5516160,080,080,07749€ 367€ 750
Nova EnergyNova Energy Home N35-502,995,780,080410,087140,06385€ 316€ 696
Nova EnergyNova Energy Home N Plus35-503,446,400,085140,085140,0661€ 335€ 726
KENΚΕΝ for ΗΟΜΕ & NIGHT40-553,526,800,08950,0940,0661€ 349€ 787
KENKEN for HOME - Γ1N – Έκπτωση 30%40-5515,6015,600,062650,065450,05619€ 294€ 596

5. Αίτηση αλλαγής ρεύματος και έναρξη παροχής

Η διαδικασία αλλαγής παρόχου είναι απλή, χωρίς αλλαγή στο μετρητή σας ή διακοπής του ρεύματος.

Χρειάζεται να υπογράψετε τη σύμβαση προμήθειας με τον πάροχο ρεύματος της επιλογής σας και να προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα, τελευταίο λογαριασμό ρεύματος με απόδειξη εξόφλησης). Μπορείτε να βρείτε τη σύμβαση προμήθειας στον ιστότοπο του εκάστοτε προμηθευτή ή να κάνετε την αίτηση διαδικτυακά. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι περισσότεροι πάροχοι δεσμεύονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασίας εντός μιας εβδομάδας.

Τι να προσέξετε κατά την αλλαγή παρόχου ρεύματος

 • Ποσό εγγύησης/προκαταβολής: Όπως προαναφέραμε πιθανόν να σας ζητηθεί χρηματική εγγύηση η οποία μπορεί να επιστραφεί εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου: Για αλλαγή παρόχου ρεύματος αλλά και αλλαγής ονόματος στο ρολόι., αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο θα χρειαστεί πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το κόστος ξεκινάει περίπου από 30€ και πρέπει να ανανεώνεται κάθε 14 χρόνια
 • Ρήτρα διακοπής και όρους ελάχιστης παραμονής που θέτει ο κάθε πάροχος: Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε πριν την συμπλήρωση της ελάχιστης παραμονής μπορεί να υπάρχει κάποιο κόστος αποδέσμευσης.
 • Συμβόλαιο: Διαβάστε προσεκτικά το συμβόλαιο και τους όρους και τη διάρκεια του πριν υπογράψετε. Μη φοβηθείτε να ρωτήσετε για ότι δεν καταλαβαίνετε. Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης από απόσταση ή εκτός του εμπορικού καταστήματος του εκάστοτε παρόχου, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της, χωρίς να χρειάζεται να δώσετε κάποια αιτιολογία. Μπορείτε να δείτε τη διαδικασία και σχετικά έγγραφα υπαναχώρησης στην ιστοσελίδα κάθε παρόχου.

Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε τις κατά καιρούς προσφορές των παρόχων.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο φθηνότερη είναι η τιμή κιλοβατώρας στους νέους παρόχους ρεύματος;

Η τιμή της κιλοβατώρας στους νέους παρόχους ρεύματος μπορεί να είναι έως και 48% φθηνότερη σε σχέση με τις χρεώσεις της ΔΕΗ. Αυτό εξαρτάται από την κατανάλωση ρεύματος που κάνετε και, σε μερικές περιπτώσεις, αν είστε συνεπείς στις πληρωμές σας.

Τί είναι η ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή Τιμή Συστήματος) και πώς επηρεάζει το λογαριασμό μου;

Η ΟΤΣ αναφέρεται στην τιμή χονδρικής στην οποία οι πάροχοι αγοράζουν το ρεύμα. Αν η ΟΤΣ ξεπεράσει το πάνω όριο μιας ουδέτερης ζώνης τιμών που καθορίζεται στη σύμβαση, ο πάροχος επιβαρύνει τον καταναλωτή, ενώ αν είναι μικρότερη από το κάτω όριο, ο πάροχος πιστώνει τον καταναλωτή. Όσο μικρότερο είναι το εύρος τιμών ΟΤΣ τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα ο λογαριασμός σας να διαφέρει (αρνητικά ή θετικά) από όσο υπολογίζεται.

Πώς αλλάζω ρεύμα;

Η διαδικασία αλλαγής παρόχου είναι απλή, χωρίς αλλαγή στο μετρητή σας ή διακοπής του ρεύματος. Χρειάζεται να υπογράψετε τη σύμβαση προμήθειας με τον πάροχο ρεύματος της επιλογής σας και να προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα, τελευταίο λογαριασμό ρεύματος με απόδειξη εξόφλησης). Μπορείτε να βρείτε τη σύμβαση προμήθειας στον ιστότοπο του εκάστοτε προμηθευτή ή να κάνετε την αίτηση διαδικτυακά. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι περισσότεροι πάροχοι δεσμεύονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασίας εντός μιας εβδομάδας.

Τί να προσέξω όταν αλλάζω ρεύμα;

– Ποσό εγγύησης/προκαταβολής
– Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
– Ρήτρα διακοπής και όρους ελάχιστης παραμονής που θέτει ο κάθε πάροχος
– Συμβόλαιο: Διαβάστε προσεκτικά το συμβόλαιο και τους όρους και τη διάρκεια του πριν υπογράψετε. Μη φοβηθείτε να ρωτήσετε για ότι δεν καταλαβαίνετε.