Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2019 – ο απόλυτος οδηγός

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” για το 2019 μόλις ξεκίνησε παρέχοντας επιχορηγήσεις ως και 70% και άτοκα δάνεια για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Σε βάθος χρόνου η ενεργειακή αναβάθμιση, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για εξοικονόμησης ενέργειας και χαμηλούς λογαριασμούς.

Οι αιτήσεις για το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” γίνονται διαδικτυακά και αναμένεται να ενταχθούν πάνω από 25.000 νοικοκυριά με προϋπολογισμό επιδοτήσεων έως και 275 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε παρακάτω πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” για το 2019, τη διαδικασία αίτησης και τι να προσέξετε.

Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον και ποιο το όφελος;

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως σκοπό την έξυπνη διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας για το σπίτι.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Μπορείτε να κάνετε ενεργειακές αναβαθμίσεις στο σπίτι σας (π.χ. αλλαγή κουφωμάτων, θερμομόνωση) με αξία έως 25.000 ευρώ και να λάβετε μέχρι 70% επιδότηση (17.500 ευρώ). Το υπόλοιπο του ποσού μπορείτε να το καλύψετε με άτοκο τραπεζικό δάνειο από 4 μέχρι 6 έτη ή με δικό σας κεφάλαιο.

Η επιδότηση για τις εργασίες δεν είναι το μόνο όφελος που έχετε. Θα έχετε άμεση ανακούφιση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού και θέρμανσης λόγω της μικρότερης κατανάλωσης που θα κάνετε. Η μείωση στους λογαριασμούς μπορεί να καλύπτει ή και να ξεπερνά το ποσό της δόσης του άτοκου δανείου (αν επιλέξετε το δάνειο) οπότε μπορεί να μην επιβαρύνει πολύ τον προϋπολογισμό σας.

Επίσης η αυξημένη ενεργειακή απόδοση ανεβάζει την αξία του σπιτιού σας. Σε περίπτωση που θέλετε να πουλήσετε ή να νοικιάσετε το σπίτι σας, θα είναι πιο επιθυμητό αφού το κόστος για λογαριασμούς θα είναι χαμηλότερο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών λαμβάνεται και Ενεργειακό Πιστοποιητικό που είναι πια απαραίτητο για πώληση ή ενοικίαση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και τι επιδότηση δικαιούστε;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε κατοικία που μπορεί να συμπεριληφθεί στο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” (επιλέξιμη κατοικία).

Επιλέξιμη κατοικία για το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”

Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Για να κριθεί μια κατοικία ως επιλέξιμη πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί
 • Να είναι νόμιμη και σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετα να έχουν τακτοποιηθεί και να έχει εξοφληθεί το πρόστιμο
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Εχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
Τι είναι Ενεργειακή Κατηγορία;
Η ενεργειακή κατηγορία αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας που πετυχαίνει ένα κτίριο και υπολογίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως η ηλικία του κτιρίου, ο προσανατολισμός του, η θερμομόνωση του κελύφους, τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα), το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ψύξης και ο φωτισμός του ανάλογα με τη χρήση του (κατοικία, κατάστημα, κλπ.). Υπάρχουν εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) που αντιστοιχούν στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Επιδότηση “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” 2019

Η επιδότηση του προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 (εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση). Τα ποσοστά επιδότησης των επενδύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών κλιμακώνονται μέχρι 70%, ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερόμενων.

Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει όλες τις κατηγορίες επιδότησης:

ΚατηγορίαΑτομικό εισόδημαΟικογενειακό εισόδημα
Βασική επιδότηση

Αύξηση επιδότησης για κάθε παιδί

Μέγιστη επιδότηση
1Έως 10.000Έως 20.00060%5%70%
210.001 – 15.00020.001 – 25.00050%5%70%
315.001 – 20.00025.001 – 30.00040%5%70%
420.001 – 25.00030.001 – 35.00035%5%70%
525.001 – 30.00035.001 – 40.00030%5%50%
630.001 – 35.00040.001 – 45.00025%5%50%
735.001 και άνω45.001 και άνω0%0%0%

Για παράδειγμα ζευγάρι με οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 25.001-30.000€ εμπίπτει στην κατηγορία 3. Στην τρίτη κατηγορία, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 40%. Αν υποθέσουμε ότι έχουν δύο παιδιά τότε λαμβάνουν επιπλέον 5% επιδότηση για κάθε παιδί. Δηλαδή το συνολικό ποσοστό επιδότησης είναι 40% + 2 * 5% = 50%.

Για παράδειγμα ζευγάρι με οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 25.001-30.000€ εμπίπτει στην κατηγορία 3. Στην τρίτη κατηγορία, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 40%. Αν υποθέσουμε ότι έχουν δύο παιδιά τότε λαμβάνουν επιπλέον 5% επιδότηση για κάθε παιδί. Δηλαδή το συνολικό ποσοστό επιδότησης είναι 40% + 2 * 5% = 50%.

Για την κατηγορία 7 δεν υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος, δηλαδή το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου. Δηλαδή δεν χορηγείται επιδότηση, αλλά άτοκο δάνειο τουλάχιστον για το 50% του προϋπολογισμού εργασιών.

Ενεργειακές παρεμβάσεις και μέγιστος προϋπολογισμός/επιδότηση

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται από το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης όπως τέντες, ρολά κτλ.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης – για παράδειγμα η εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, τοποθέτηση χρονοδιακοπτών, θερμοστάτες χώρων κτλ.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης, π.χ. η τοποθέτηση ηλιακού συστήματος

Για κάθε μια από αυτές τις παρεμβάσεις υπάρχουν υποκατηγορίες όπως και ανώτατο όριο δαπάνης, ανάλογα με την ενεργειακή απόδοση. Ο μηχανικός που θα αναλάβει τη μελέτη πρέπει να είναι σε θέση να σας εξηγήσει και να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του έργου (επιλέξιμος προϋπολογισμός).

Ο μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών για κάθε αίτηση δε μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά κατοικία τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρέχεται επίσης η κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή του μηχανικού και το κόστος της μελέτης.

Για το παραπάνω παράδειγμα του ζευγαριού με 50% επιδότηση και προϋπολογισμό εργασιών 20.000€ θα λάβουν άτοκο δάνειο 10.000 €, εφόσον το επιθυμούν, και επιδότηση 10.000€.

Διαδικασία αίτησης στο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” 2019 και προθεσμίες

Η διαδικασία αίτησης διαφέρει, σε μικρό βαθμό, ανάλογα αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δάνειο ή ιδία κεφάλαια για να καλύψετε το ποσό που δε καλύπτεται από το ποσό επιδότησης.

Βήμα 1 – Υποβολή αίτησης

Χωρίς δάνειο
Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από τον σύμβουλο έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του Α’ Ενεργειακού Πιστοποιητικού.
Με δάνειο
Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από τον σύμβουλο έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει ηλεκτρονικά την τράπεζα που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της δυνατότητας δανειοδότησης. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει θετική απάντηση δανειοδότησης από την τράπεζα, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του Α’ Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Βήμα 2 – Αυτοψία

Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο ενδιαφερόμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Οικοδομική άδεια του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

Βήμα 3 – Καταχώρηση της αίτησης

Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν.

Βήμα 4 – Υπογραφή της δήλωσης αποδοχής/δανειακής σύμβασης

Χωρίς δάνειο
Ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Προκαταβολή στους αναδόχους μπορεί να δοθεί μόνο από τα ίδια κεφάλαια (ποσό που δεν επιδοτείται) πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Η τυχόν προκαταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση.
Με δάνειο
Υπογράφεται η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο ο ωφελούμενος αποδέχεται τη συμμετοχή στο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

Βήμα 5 – Υλοποίηση παρεμβάσεων

Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, γίνεται δεύτερη αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το Β’ Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Συγκεντρώνονται τα παραστατικά των αναδόχων και τα πιστοποιητικά υλικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα.

Βήμα 6 – Εκταμίευση των χρημάτων

Χωρίς δάνειο
Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων. Τα ίδια κεφάλαια, καταβάλλονται στους αναδόχους με τραπεζική κατάθεση, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.
Με δάνειο
Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Για λόγους φόρτου του συστήματος του υπουργείου, οι αιτήσεις ανά περιφέρεια θα υποβάλλονται με το εξής χρονοδιάγραμμα:

 • 16 Σεπτεμβρίου: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας
 • 20 Σεπτεμβρίου: Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο
 • 23 Σεπτεμβρίου: Αττική
 • 25 Σεπτεμβρίου: Κρήτη, Νότιο Αιγαίο
 • 26 Σεπτεμβρίου: Δυτική Μακεδονία

Τι πρέπει να προσέξω;

 • Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για ανακρίβειες στην υποβολή της αίτησης
 • Δε γίνονται αποδεκτές οι συναλλαγές με μετρητά ή με χρήση επιταγών τρίτων
 • Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 13 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής
 • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη/ανάκληση του συνόλου των αιτήσεων ακόμα και αν έχει προηγουμένως εγκριθεί
 • Επιτρέπεται ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία
 • Το συνολικό κόστος για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις, μελέτες και αμοιβή μηχανικού  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 € ανά αίτηση (χωρίς ΦΠΑ). Σε περίπτωση πολυκατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 €.
 • Για την υπαγωγή της δηλούμενης οικίας σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου
 • Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά πολυκατοικία, η εισοδηματική κατανομή μπορεί να είναι ευνοϊκότερη εφόσον τουλάχιστον 50% των ιδιοκτησιών εντάσσονται στις κατηγορίες 1, 2 ή 3.

Για περισσότερες συμβουλές για μείωση των λογαριασμών σας διαβάστε παρακάτω:

Προσφατα αρθρα

Ανατοκισμός: Μετέτρεψε 1€ σε 10€!

Ο ανατοκισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές έννοιες που πρέπει να κατανοήσεις για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών...

Πώς να επιλέξεις ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η ασφάλεια είναι ένα από τα κύρια κόστη για τους κατόχους αυτοκινήτου. Πολλοί αγοράζουν ασφάλεια αυτοκινήτου χωρίς να γνωρίζουν τις διαφορές...

Σύγκρινε ασφάλειες

Κουπόνια - προσφορές

Βρες φθηνό ρεύμα

1,159ΥποστηρικτέςΚάντε Like
9,384ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
64ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Φοιτητικό σπίτι – ο απόλυτος οδηγός 2020

Η αναζήτηση για το φοιτητικό σπίτι έχει δυσκολέψει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Οι τιμές ενοικίων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν...

Ενοικίαση αυτοκινήτου: Πώς να αποφύγετε τις παγίδες

Είστε έτοιμοι για διακοπές και σκοπεύετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο; Αν και η αρχική τιμή ενοικίασης μπορεί να είναι χαμηλή, το κόστος μπορεί να φτάσει...

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2020: Οδηγός και προσφορές

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις για το 2020 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και λήγουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σας δίνεται η ευκαιρία να κάνετε...

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

Curve κάρτα στην Ελλάδα 2020: ο απόλυτος οδηγός, 5€ δώρο

Η κάρτα Curve επανήλθε στην Ελλάδα μετά την κατάργηση των capital controls. Η Curve είναι μία διαδικτυακή fintech εταιρεία, με έτος...

Μάθε τα πάντα για τη ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή τιμή συστήματος)!

Η αναζήτηση για φθηνότερο ρεύμα μπορεί να σε έφερε στο σημείο να θέλεις να μάθεις για τη ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή Τιμή...

Αλλάξτε πάροχο για φθηνό ρεύμα! (09/2020)

Σκέφτεστε να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσετε το λογαριασμό σας; Μπορεί οι ονομαστικές χρεώσεις των εναλλακτικών παρόχων να είναι...

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Μάθε τα πάντα για τη ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή τιμή συστήματος)!

Η αναζήτηση για φθηνότερο ρεύμα μπορεί να σε έφερε στο σημείο να θέλεις να μάθεις για τη ρήτρα ΟΤΣ (Οριακή Τιμή...

Αλλάξτε πάροχο για φθηνό ρεύμα! (09/2020)

Σκέφτεστε να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσετε το λογαριασμό σας; Μπορεί οι ονομαστικές χρεώσεις των εναλλακτικών παρόχων να είναι...

Όλες οι προσφορές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας (09/2020)

Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στην προσπάθειά τους να μεγαλώσουν το πελατολόγιο τους δίνουν προσφορές ανά τακτά χρονικά...

Δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο για την παροχή ρεύματος;

Αν ανήκετε σε μια από τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, ο πιο αποδοτικός τρόπος να μειώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και...

Φυσικό αέριο – τα βασικά και πόσο συμφέρει

Αυξανόμενος αριθμός νοικοκυριών υιοθετεί το φυσικό αέριο βλέποντας αισθητή μείωση στους λογαριασμούς τους. Όλο και περισσότεροι πάροχοι φυσικού αερίου μπαίνουν στο...

Πάρε τον έλεγχο των οικονομικών σου – Πώς να κάνεις τον προϋπολογισμό;

Η κατάρτιση του προσωπικού ή οικογενειακού προϋπολογισμού είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να κρατήσεις τα οικονομικά σου σε τάξη. Φαντάζει σαν μία...

10 τρόποι να σταματήσεις να σπαταλάς χρήματα το 2020!

Εάν βρίσκεστε συχνά χωρίς μετρητά, οι πιθανότητες είναι ότι ξοδεύετε χρήματα σε πράγματα που μπορεί να μη χρειάζεστε. Εξοικονομήστε χρήματα με  τους...

2020 – Ρύθμιση οφειλών σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ!

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν εφαρμόσει προγράμματα διακανονισμών με μηνιαίες δόσεις. Μετά τη...
error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!
Μοιράσου με ένα φίλο/η!