Εξοικονομώ 2022 – ο απόλυτος οδηγός

Και για το 2021-2022 το πρόγραμμα “Εξοικονομώ”, που διαδέχεται το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” και το“Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, παρέχει επιχορηγήσεις έως και 85% για την ενεργειακή αναβάθμιση έως και 50.000 κατοικιών. Σε βάθος χρόνου η ενεργειακή αναβάθμιση, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλούς λογαριασμούς.


Οι αιτήσεις για το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021 – 2022” έχουν λήξει. Ως καταρχήν επιλέξιμοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» και οι 47.433 επιλαχόντες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 17/8.

>> Εξοικονομήστε στους λογαριασμούς ενέργειας αλλάζοντας πάροχο. Δείτε περισσότερα εδώ.


Στο νέο “Εξοικονομώ” καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά.

Διαβάστε παρακάτω πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το “Εξοικονομώ” – πώς να λάβετε επιχορήγηση, να μάθετε για τη διαδικασία αίτησης, καθώς και τι να προσέξετε.

Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ποιο το όφελος;

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως κύριο σκοπό την έξυπνη διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας για το σπίτι.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” εκτός από τις παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης κ.λπ., το πρόγραμμα θα ενισχύει και επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

Το πρόγραμμα καλύπτει και παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους.

Τι σημαίνει η ένταξη στο Εξοικονομώ-Αυτονομώ για εσάς;

Μπορείτε να κάνετε ενεργειακές αναβαθμίσεις στο σπίτι σας (π.χ. αλλαγή κουφωμάτων, θερμομόνωση) με αξία έως 28.000 ευρώ και να λάβετε μέχρι 85% επιδότηση για τις επιλέξιμες δαπάνες και 100% για τις λοιπές (25.800 ευρώ). Το υπόλοιπο του ποσού μπορείτε να το καλύψετε με άτοκο τραπεζικό δάνειο ή με δικό σας κεφάλαιο.

Η επιδότηση για τις εργασίες δεν είναι το μόνο όφελος που έχετε. Θα έχετε άμεση ανακούφιση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού και θέρμανσης λόγω της μικρότερης κατανάλωσης που θα κάνετε. Η μείωση στους λογαριασμούς μπορεί να καλύπτει ή και να ξεπερνά το ποσό της δόσης του άτοκου δανείου (αν επιλέξετε το δάνειο) οπότε μπορεί να μην επιβαρύνει πολύ τον προϋπολογισμό σας.

Επίσης η αυξημένη ενεργειακή απόδοση ανεβάζει την αξία του σπιτιού σας. Σε περίπτωση που θέλετε να πουλήσετε ή να νοικιάσετε το σπίτι σας, θα είναι πιο επιθυμητό αφού το κόστος για λογαριασμούς θα είναι χαμηλότερο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών λαμβάνεται και Ενεργειακό Πιστοποιητικό που είναι πια απαραίτητο για πώληση ή ενοικίαση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και τι επιδότηση δικαιούμαι;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε κατοικία που μπορεί να συμπεριληφθεί στο “Εξοικονομώ” (επιλέξιμη κατοικία) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Αιτήσεις και επιλέξιμη κατοικία για το “Εξοικονομώ”

Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα με τις αιτήσεις να χωρίζονται ως εξής:

 • Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
 • Αίτηση Πολυκατοικίας: Αίτηση πολυκατοικίας που συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών

Για να κριθεί μια κατοικία ως επιλέξιμη πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 
 • Να έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ
 • Στην περίπτωση της πολυκατοικίας να έχει εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας.
 • Επίσης για πολυκατοικίες, να υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία
Τι είναι Ενεργειακή Κατηγορία;
Η ενεργειακή κατηγορία αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας που πετυχαίνει ένα κτίριο και υπολογίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως η ηλικία του κτιρίου, ο προσανατολισμός του, η θερμομόνωση του κελύφους, τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα), το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ψύξης και ο φωτισμός του ανάλογα με τη χρήση του (κατοικία, κατάστημα, κλπ.). Υπάρχουν εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) που αντιστοιχούν στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Επιδότηση “Εξοικονομώ” 2021 – 2022

Η επιδότηση του προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του προηγούμενου φορολογικού έτους (εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση 2020). Τα ποσοστά επιδότησης των επενδύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών κλιμακώνονται μέχρι 85%, ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερόμενων.

Το “Εξοικονομώ” είναι διαθέσιμο για ενδιαφερόμενους με ατομικό εισόδημα έως 50.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ.

Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει όλες τις κατηγορίες επιδότησης ανά εισοδηματική κατηγορία για μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία:

ΚατηγορίαΑτομικό εισόδημαΟικογενειακό εισόδημαΒασική επιδότησηΠολυκατοικία bonusΜέγιστη επιδότηση
1Έως 5.000Έως 10.00075%10%85%
25.001 – 10.00010.001 – 20.00070%10%80%
310.001 – 20.00020.001 – 30.00055%10%65%
420.001 – 30.00030.001 – 40.00045%10%55%
530.001 – 50.00040.001 – 60.00040%10%50%
Επιδότηση για μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία

Στους πίνακες παραπάνω περιλαμβάνονται και κάποιες ειδικές αυξήσεις:

 • Bonus πολυκατοικίας: όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Επίσης σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης σε έτερο πρόσωπο ή ενοικίασης της κατοικίας το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης είναι 40%.

Ενεργειακές παρεμβάσεις και μέγιστος προϋπολογισμός/επιδότηση

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης – για παράδειγμα η εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, τοποθέτηση χρονοδιακοπτών, θερμοστάτες χώρων κτλ.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης, π.χ. η τοποθέτηση ηλιακού συστήματος
 • Εγκατάσταση Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)

Ο μηχανικός που θα αναλάβει τη μελέτη πρέπει να είναι σε θέση να σας εξηγήσει και να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του έργου (επιλέξιμος προϋπολογισμός). Συνοπτικά ο επιλέξιμος προϋπολογισμός εξαρτάται το είδος των παρεμβάσεων, από τον αριθμό των τετραγωνικών του σπιτιού σας και την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών για αιτήσεις μονοκατοικίας, μεμονωμένου διαμερίσματος ή διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας είναι 28.000 ευρώ ανά διαμέρισμα.

Τα παραπάνω όρια συμπεριλαμβανουν το ΦΠΑ και όποια δαπάνη για την αμοιβή του μηχανικού και το κόστος της μελέτης.

Αίτηση στο “Εξοικονομώ” 2021 – 2022 και προθεσμίες

Η κάθε αίτηση για να γίνει δεκτή πρέπει να συνοδεύεται με την κατάλληλη πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή η πρόταση θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ. Η επίτευξη του ενεργειακού στόχο πιστοποιείται από την έκδοση νέου ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

Η διαδικασία αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά και διαφέρει, σε μικρό βαθμό, ανάλογα αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δάνειο ή ιδία κεφάλαια για να καλύψετε το ποσό που δε καλύπτεται από το ποσό επιδότησης.

Βήμα 1 – Υποβολή αίτησης

Χωρίς δάνειο
Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από τον σύμβουλο έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του Α’ Ενεργειακού Πιστοποιητικού.
Με δάνειο
Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από τον σύμβουλο έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει ηλεκτρονικά την τράπεζα που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της δυνατότητας δανειοδότησης. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει θετική απάντηση δανειοδότησης από την τράπεζα, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του Α’ Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Βήμα 2 – Αυτοψία

Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο ενδιαφερόμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Οικοδομική άδεια του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 •  Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Μόνο για πολυκατοικίες Τύπου Α ή Τύπου Β)
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

Βήμα 3 – Καταχώρηση της αίτησης

Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν.

Βήμα 4 – Υπογραφή της δήλωσης αποδοχής/δανειακής σύμβασης

Χωρίς δάνειο
Ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Προκαταβολή στους αναδόχους μπορεί να δοθεί μόνο από τα ίδια κεφάλαια (ποσό που δεν επιδοτείται) πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Η τυχόν προκαταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση.
Με δάνειο
Υπογράφεται η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο ο ωφελούμενος αποδέχεται τη συμμετοχή στο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

Βήμα 5 – Υλοποίηση παρεμβάσεων

Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, γίνεται δεύτερη αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το Β’ Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Συγκεντρώνονται τα παραστατικά των αναδόχων, τα πιστοποιητικά υλικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα συνοδευόμενα από την φωτογραφική τεκμηρίωση (πριν και μετά) των σχετικών παρεμβάσεων.

Βήμα 6 – Εκταμίευση των χρημάτων

Χωρίς δάνειο
Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων. Τα ίδια κεφάλαια, καταβάλλονται στους αναδόχους με τραπεζική κατάθεση, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.
Με δάνειο
Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων. Τα δάνεια δίνονται για 4-6 χρόνια και επιτόκιο 4%

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Θα το συμπεριλάβουμε στον οδηγό όταν γίνει η προκήρυξη του προγράμματος το Νοέμβριο 2021.

Τι πρέπει να προσέξω;

 • Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).
 • Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής
 • Εντός των πρώτων τεσσάρων (4) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Μονοκατοικίες / μεμονωμένα διαμερίσματα / πολυκατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι, Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ (Α και Β Κύκλος) και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» των προγραμματικών περιόδων 2007-2013, 2014–2020 δεν είναι επιλέξιμες στον τρέχοντα Κύκλο
 • Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, δίχως να υπερβαίνει τις 80.000€ συνολικής ενίσχυσης.
 • Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για ανακρίβειες στην υποβολή της αίτησης
 • Δε γίνονται αποδεκτές οι συναλλαγές με μετρητά ή με χρήση επιταγών τρίτων
 • Το συνολικό κόστος για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις, μελέτες και αμοιβή μηχανικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2000€ ανά αίτηση. Σε περίπτωση πολυκατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.600€
 • Σε περίπτωση αυθαιρέτων, η υπαγωγή της δηλούμενης οικίας σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την αίτηση στο “Εξοικονομώ”

Για περισσότερες συμβουλές για μείωση των λογαριασμών σας διαβάστε παρακάτω:

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” 2022 και ποιο το όφελος για μένα;

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” παρέχει επιχορηγήσεις έως και 28.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Σε βάθος χρόνου η ενεργειακή αναβάθμιση, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλούς λογαριασμούς και αύξηση της αξίας του σπιτιού σας.

Ποιος δικαιούται επιχορήγηση από το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” 2022;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε κατοικία που μπορεί να συμπεριληφθεί στο “Εξοικονομώ” (επιλέξιμη κατοικία) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το “Εξοικονομώ” 2022;

Οι αιτήσεις ξεκινούν το Νοεμβριο 2021 αλλά θα υπάρχουν επιμέρους ημερομηνίες για κάθε γεωγραφική περιφέρεια ώστε να αποφευχθεί ο φόρτος του συστήματος υποβολής. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα στο άρθρο μας.

Προσφατα αρθρα

Σύγκρινε ασφάλειες

Κουπόνια - προσφορές

Βρες φθηνό ρεύμα

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!