Ρύθμιση οφειλών σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ!

10199

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν εφαρμόσει προγράμματα διακανονισμών με μηνιαίες δόσεις. Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των νοικοκυριών η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ παρέτειναν τα προγράμματα τους και το 2017. Η ΕΥΑΘ έχει επίσης το δικό της πρόγραμμα διακανονισμού.

Ρύθμιση ΔΕΗ

Το πρόγραμμα

Όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως και 36 μηνιαίες δόσεις. Συγκεκριμένα:

 • Οφειλές έως 1.000€: παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής σε 24 μηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης άμεσα
 • Οφειλές άνω των 1.000€ – έχετε δύο επιλογές:  i) άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις  ή  ii) άμεση καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις
 • Ειδικότερα για τους Ευάλωτους πελάτες η κάθε δόση δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού. Έτσι για παράδειγμα, ένας ευάλωτος πελάτης με συνολική οφειλή €2.000 και μέσο διμηνιαίο λογαριασμό €200 θα μπορεί να το αποπληρώσει την οφειλή του σε 40 μηνιαίες άτοκες δόσεις των €50.

Τί να προσέξετε

 • Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 10€
 • Εκτός των δόσεων πρέπει να εξοφλείτε εμπρόθεσμα και τους τρέχοντες λογαριασμούς που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού
 • Οι δόσεις είναι έντοκες και οι τόκοι χρεώνονται στους τρέχοντες λογαριασμούς που εκδίδονται κατόπιν της σύναψης του διακανονισμού
 • Σε περίπτωση μη τήρησης διακανονισμού, αν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί 1 δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα
 • Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας – των οφειλομένων δόσεων
 • Για τις κατηγορίες πελατών, όπως ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, αγροτικοί πελάτες, εποχικοί, πελάτες με αποκοπή ή ρευματοκλοπή, ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Απευθυνθείτε στα κατά τόπους Καταστήματα της ΔΕΗ, και το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00).

Περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα της ΔΕΗ εδώ.

Ρύθμιση ΕΥΔΑΠ

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ισχύει για οφειλές άνω των 60€ και προσφέρει την δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής μέχρι και 18 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Υπάρχουν όμως και οι παρακάτω περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης που αξίζει να λάβετε υπόψιν.

 • Απαλλάσσεστε από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής
 • Απαλλάσσεστε από το 50% του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/ τόκων σε περίπτωση ρύθμισης μέχρι και 6 έντοκων μηνιαίων δόσεων

Τί να προσέξετε

 • Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20€
 • Το αιτούμενο πλήθος δόσεων για σύναψη διακανονισμού μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 18. Για περισσότερες δόσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο.
 • Εάν είστε κάτοχος του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου της ΕΥΔΑΠ, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις
 • Με την καθυστέρηση πληρωμής δύο δόσεων, εκδίδεται αυτόματα τεχνική ενέργεια διακοπής της υδροδότησης
 • Εάν καταστούν ληξιπρόθεσμες 3 δόσεις ή 2 δόσεις σε περίπτωση ενοικιαζομένου ακινήτου, ο διακανονισμός ακυρώνεται.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ , είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ. Περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ εδώ.

Ρύθμιση ΕΥΑΘ

Το πρόγραμμα

H ΕΥΑΘ παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Πιο συγκεκριμένα παρέχει δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 100 ευρώ με τους παρακάτω όρους αποπληρωμής:

 • απαλλαγή από το σύνολο των τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • απαλλαγή για ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 80% του συνόλου των τόκων, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί μέχρι και 12 μηνιαίες δόσεις, 60% μέχρι και 24 μηνιαίες δόσεις, 50% μέχρι και 36 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση διακανονισμού μετά την διακοπή παροχής χρειάζεται η προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού πριν εγκριθεί η ρύθμιση
 • με χρήση πιστωτικής κάρτας, δυνατότητα μέχρι και 48 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ και ανεξαρτήτως δόσεων – η απαλλαγή των τόκων ανέρχεται στο 80%

Τί να προσέξετε

 • Τo ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50€
 • Ο καταναλωτής οφείλει να πληρώνει τους τρέχοντες λογαριασμούς εμπρόθεσμα
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή μη πληρωμής του τρέχοντος -μετά το διακανονισμό λογαριασμού, η ΕΥΑΘ μπορεί να προβεί σε διακοπή παροχής
 • Για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες παρέχεται δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ, με ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ και απαλλαγή από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόκων και προστίμων εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί μέχρι και 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις

Πώς να κάνετε την αίτηση

Οι διακανονισμοί γίνονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ (με ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ), ενώ η αποπληρωμή των δόσεων μπορεί να γίνει, εκτός από τον γκισέ, και ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΘ εδώ.

Σας προτρέπουμε να εκμεταλλευτείτε τους παραπάνω διακανονισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να μειώσετε το οφειλόμενο ποσό και να κάνετε σημαντικά βήματα για τη μείωση των εξόδων σας. Για να μειώσετε ακόμα περισσότερο τους λογαριασμούς σας διαβάστε το άρθρο μας για αλλαγή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εδώ.