Φυσικό αέριο – τα βασικά και πόσο συμφέρει

166

Το φυσικό αέριο, μετά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς το 2018, αναμένεται να υιοθετηθεί από ένα γρήγορα αυξανόμενο αριθμό νοικοκυριών. Όλο και περισσότεροι πάροχοι φυσικού αερίου μπαίνουν στο παιχνίδι και προσφέρουν πακέτα και προσφορές. Τα πακέτα αυτά αναφέρονται σε παροχή φυσικού αερίου μόνο ή σε συνδυασμό με ηλεκτρικό ρεύμα.

Πριν όμως επιλέξετε να εγκαταστήσετε φυσικό αέριο ή να διαλέξετε πάροχο και πακέτα συνδρομής γνωρίζετε τα βασικά και πώς μπορεί να ωφελήσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό σας; Παρακάτω τα βασικά για το φυσικό αέριο για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή.

Τί είναι το φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο είναι μια φυσική μορφή ενέργειας. Φτάνει στο σπίτι σας, στα σημεία ακριβώς που το χρειάζεστε (κουζίνα, μπάνιο, κλπ.) μέσω του εγκατεστημένου δικτύου. Το φυσικό αέριο μπορεί να υποκαταστήσει το πετρέλαιο θέρμανσης ή και το ηλεκτρικό ρεύμα για:

  • θέρμανση χώρων με κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση,
  • την παραγωγή ζεστού νερού,
  • το μαγείρεμα,
  • ακόμα και κλιματισμό με την κατάλληλη συσκευή.

Είναι ασφαλής η χρήση του;

Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές. Είναι ελαφρύτερο του αέρα και άρα σε περίπτωση διαρροής δεν συγκεντρώνεται εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο έκρηξης. Στην ασφάλεια συμβάλλουν η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, και οι τακτικοί έλεγχοι που γίνονται.  Επίσης είναι άοσμο, αλλά κατά τη μεταφορά του προστίθεται μια ειδική ουσία με χαρακτηριστική οσμή ώστε να ανιχνεύεται εύκολα σε περίπτωση διαρροής.

Μην μπερδεύετε το υγραέριο με το φυσικό αέριο. Η διαφορά τους είναι ότι το φυσικό αέριο διανέμεται μέσω του δικτύου κατευθείαν στο σπίτι σας αντί των συνήθων μπουκαλιών υγραερίου. Επίσης το υγραέριο είναι πιο βαρύ του αέρα και σε περίπτωση διαρροής υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έκρηξης.

Πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου

Εξοικονόμηση χρημάτων

Το βασικό πλεονέκτημα του φυσικού αερίου είναι η εξοικονόμηση που προσφέρει έναντι του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Για μία μέση οικογένεια με χρήση φυσικού αερίου για θέρμανση, ζεστό νερό και μαγείρεμα η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει μέχρι και 40%. Αυτό εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης του κάθε νοικοκυριού, τη σχετική διαφορά τιμής του φυσικού αερίου με το πετρέλαιο ή ρεύμα και την ενεργειακή απόδοση των συσκευών σας.

Μπορείτε να υπολογίσετε την ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων για το νοικοκυριό σας εδώ.

Επίσης, η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τέλος, η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται από τις ενδείξεις του μετρητή, όπως στις περιπτώσεις του ρεύματος και του νερού, ενώ πληρώνετε μόνο όσο έχετε καταναλώσει σε αντίθεση με το πετρέλαιο θέρμανσης που χρειάζεται να το προπληρώσετε.

Ευκολία στη χρήση

Το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο όποτε το χρειάζεστε κάθε στιγμή μέσα από το εγκατεστημένο δίκτυο. Δε χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του. Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και προσφέρει ευκολίες και άνεση στην καθημερινή ζωή (πχ. παροχή ζεστού νερού στη στιγμή). Επίσης με το φυσικό αέριο δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής, αφού είναι διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο διανομής, ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου θέρμανσης.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον

Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Πόσο κοστίζει το φυσικό αέριο;

Όπως αναφέραμε παραπάνω το φυσικό αέριο είναι το φθηνότερο καύσιμο. Η μέση τιμή του είναι χαμηλότερη του πετρελαίου θέρμανσης και του ρεύματος περίπου 40% και 65% αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και μπορεί να αυξο-μειωθεί, αλλά το φυσικό αέριο να παραμένει το φθηνότερο καύσιμο.

Η τιμή του φυσικού αερίου μετριέται σε kWh που αντιστοιχούν στην ενέργεια που καταναλώνετε.

Πιο αναλυτικά η τιμή του φυσικού αερίου εξαρτάται από:

  • Την τιμή προμήθειας που αφορά το κόστος αγοράς του φυσικού αερίου από τον πάροχο φυσικού αερίου συν κάποιο σταθερό περιθώριο κέρδους. Αναθεωρείται κάθε μήνα με βάση το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα.
  • Το τέλος μεταφοράς και διανομής για μεταφορά του αερίου από το σημείο εισόδου στη χώρα μέχρι τη διανομή στο μετρητή σας. Τα τέλη αυτά ρυθμίζονται (ρυθμιζόμενες χρεώσεις) και αποδίδονται στους Διαχειριστές του Δικτύου Μεταφορας και Διανομής Φυσικού Αερίου αντίστοιχα.
  • Το συντελεστής μετατροπής, που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (Νm3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου

Στις παραπάνω τιμές θα κληθείτε να πληρώσετε και φόρους ανά kWh όπως επιβάλλονται από την ελληνική νομοθεσία π.χ. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, ΦΠΑ 13% κτλ.

Δείτε ένα παράδειγμα του λογαριασμού που θα λαμβάνετε, κάθε μήνα για τις κεντρικές θερμάνσεις και κάθε δίμηνο για τις αυτονομίες, εδώ.

Σε ποιες περιοχές μπορείτε να προμηθευτείτε το φυσικό αέριο;

Για να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας πρέπει να συνδεθείτε στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Το δίκτυο είναι προς το παρόν περιορισμένο σε τρεις μεγάλες περιοχές, Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου στις ήδη υπάρχουσες περιοχές, όπως και σε άλλα αστικά κέντρα, έχουν ξεκινήσει.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα δικτύου φυσικού αερίου και δυνατότητα σύνδεσης για το σπίτι σας. Απλά ψάξτε για τη διεύθυνσή σας στους παρακάτω συνδέσμους.

Αίτηση και εγκατάσταση μετρητή φυσικού αερίου και κόστος

Εφόσον το κτήριο που διαμένετε μπορεί να συνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για σύνδεση στην αρμόδια εταιρεία διανομής αερίου. Ακολουθήστε τους συνδέσμους για την αναλυτική διαδικασία αίτησης και δικαιολογητικά για ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

Έχετε δύο επιλογές για εγκατάσταση μετρητή. Μπορείτε να επιλέξετε είτε σύνδεση για κεντρική θέρμανση ή για αυτόνομη θέρμανση. Το βίντεο εξηγεί τους δύο τρόπους σύνδεσης.

Τα κόστη εγκατάστασης φυσικού αερίου στο σπίτι σας

1. Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου

Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, αφορούν τις εργασίες που απαιτούνται για να φτάσει ο μετρητής στο σπίτι σας. Τα τέλη αυτά για το 2018 σε όλες τις εξυπηρετούμενες περιοχές είναι μηδενικά με ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτή είναι μία προσπάθεια των εταιρειών να βοηθήσουν την ταχύτερη υιοθέτηση του φυσικού αερίου από τους καταναλωτές

2. Κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

Το κόστος αυτό αναφέρεται στην κατασκευή σωληνώσεων φυσικού αερίου που θα συνδέουν το ακίνητο σας με το μετρητή φυσικού αερίου και η εγκατάσταση συσκευών που θα τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο όπως είναι ο λέβητας φυσικού αερίου.

Το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καθορίζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Όπως από το πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το σπίτι σας, πόσα μέτρα σωλήνα πρέπει να περαστούν, τις ιδιομορφίες της εγκατάστασης σας και του χώρου σας και τέλος τον γενικό όγκο των διορθώσεων που πρέπει να γίνουν. Ενδεικτικά οι τιμές μπορεί να ξεκινήσουν από 1500 ευρώ για διαμερίσματα με υπάρχουσα αυτονομία ή για σύνδεση στον κεντρικό λέβητα μιας πολυκατοικίας.

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της εκάστοτε ΕΔΑ. Συνίσταται να ζητήσετε προσφορές από τουλάχιστον 2 διαφορετικούς εγκαταστάτες. Τα κόστη περιλαμβάνουν το κόστος μελέτης, προτεινόμενες συσκευές και την απόδοσή τους, παρελκόμενα υλικά όπως σωληνώσεις, εργατικά έξοδα και προσφερόμενες εγγυήσεις.

Επίσης ρωτήστε για τα έξοδα συντήρησης. Ο έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης σας καθώς και της καμινάδας πρέπει να γίνεται μία φορά κάθε χρόνο. Αντίστοιχα η συντήρηση τους πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια.

Αυτά τα στοιχεία θα σας βοηθήσουν να συγκρίνετε τις προσφορές στην ίδια βάση. Φυσικά το μέσο κόστος ανά νοικοκυριό μειώνεται όσο περισσότερα διαμερίσματα (σε περίπτωση πολυκατοικίας) επιλέξουν να κάνουν εσωτερική εγκατάσταση.

Πριν επιλέξετε προσφορά ελέγξτε επίσης της ιστοσελίδες των ΕΔΑ για τυχόν επιδότησεις ή άτοκη χρηματοδότηση της εγκαταστασης. Η εταιρεία εγκατάστασης θα είναι σε θέση να σας συμβουλέψει για αυτό το θέμα.

Αν και το κόστος εγκατάστασης μπορεί να είναι υψηλό, πρέπει να το αντιμετωπίσετε ως επένδυση που θα σας εξοικονομήσει χρήματα σε βάθος χρόνου.

Πάροχοι φυσικού αερίου

Το τελικό στάδιο είναι η επιλογή του πάροχου φυσικού αερίου, δηλαδή της εταιρείας που θα σας προμηθεύει το φυσικό αέριο και θα σας στέλνει το λογαριασμό.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η αγορά έχει πλήρως απελευθερωθεί με πολλούς διαφορετικούς παρόχους να προσφέρουν πακέτα. Αυτοί είναι είτε νέοι πάροχοι ή πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος που προσφέρουν και φυσικό αέριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να προκαταβάλλετε ένα ποσό στον πάροχο φυσικού αερίου ως εγγύηση πριν την υπογραφή της συμβολαίου.

Σύντομα θα σας παρουσιάσουμε ένα συγκριτικό με τους παρόχους φυσικού αερίου και τις προσφορές τους. Μέχρι τότε μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας ή ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να λάβετε ειδοποίηση.

Άλλοι τρόποι να μειώσετε τους λογαριασμούς σας: